Els antics fanals estaven deteriorats i utilitzaven una tecnologia obsoleta Les noves llumeneres i làmpades són més eficients pel que fa al consum energètic, el rendiment i la contaminació lumínica

  • Categoritzat com: Comunicació Medi Ambient i Serveis Generals Medi Ambient i Serveis Generals

L’Ajuntament de Cambrils ha renovat l’enllumenat de la urbanització Les Mimoses, situada a la zona de ponent del municipi. En total s’han substituït 45 fanals amb les corresponents columnes, llumeneres i làmpades dels carrers Aranjuez, Mallorca, Menorca, Newton i Vitòria i s’ha renovat el quadre de comandament de l’enllumenat.

 

La urbanització disposava d’una instal·lació antiga i degradada pel pas del temps amb un nivell d’il·luminació molt baix i amb les llumeneres obsoletes. La seva total renovació ha permès millorar la il·luminació, reduir el consum elèctric i adaptar-la a la normativa de contaminació lluminosa i ordenació ambiental evitant l’emissió de llum al cel.

 

Els treballs han consistit en el desmuntatge de les columnes i llumeneres, la demolició dels paviments i fonaments existents, l’excavació de rases i pous per soterrar el cablejat de la xarxa, la construcció de nous fonaments, la col·locació de les noves columnes de planxa d’acer galvanitzat quatre metres d’alçada i de les noves llumeneres, el transport de runes a l’abocador, la reposició dels paviments i el restabliment de la connexió elèctrica.

 

L’actuació ha estat finançada pel Pla d’Acció Municipal (PAM) 2017-2020 de la Diputació de Tarragona.