Una psicòloga especialitzada oferirà els seus serveis a infants amb dificultats d’aprenentatge derivats des de Serveis Socials. Les famílies hauran de pagar el preu simbòlic d’un euro per sessió.

  • Categoritzat com: Comunicació

L’Ajuntament de Cambrils i el Centre de Psicologia Educativa TIP de Cambrils han renovat el conveni de col·laboració que per tercer any consecutiu permet oferir dues beques a nens i nenes que estan cursant de 1r a 6è de primària en algun dels centres escolars del municipi i que necessiten un servei de reeducació.

El servei de reeducació és ofert de manera desinteressada per una psicòloga infantil especialitzada en el procés d’aprenentatge. Les famílies han de pagar el preu simbòlic d’un euro per cada sessió. L’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, i la psicòloga de TIP van signar l’acord ahir, acompanyades de la regidora de Benestar Social, Hélène Arcelin.

Els beneficiaris de les beques són dos infants derivats des dels Serveis Bàsics d’Atenció Social de l’Ajuntament que compleixen una sèrie de requisits. Per una banda, tenen dificultats per seguir el currículum escolar per problemes de concentració, atenció, memòria, lectoescriptura, falta de motivació, hàbits i organització, entre altres; i per l’altra, les seves famílies s’impliquen i participen de les activitats necessàries per a la millora de l’infant però no es poden fer càrrec econòmicament d’un tractament educatiu.

En el marc d’aquest acord, els alumnes ja estan rebent sessions de reeducació escolar d’una hora a la setmana, del setembre del 2019 al juny del 2019, dirigides a treballar els continguts curriculars i els aprenentatges, tenint en compte les seves característiques individuals i les seves necessitats educatives.

Amb aquest objectiu, en primer lloc el centre TIP realitza una valoració per a conèixer les habilitats i recursos de què disposa l’infant i elaborar un pla individualitzat adaptat a les necessitats de cadascun dels i les alumnes. Després, mitjançant una atenció personalitzada, s’assessora a les famílies proporcionant orientació, suport i pautes educatives al llarg de tot el procés.

La finalitat és identificar les dificultats i potencialitats de cada nen o nena i proporcionar-los les eines estratègiques necessàries per assolir un aprenentatge eficaç i, d’aquesta manera, garantir l’èxit tant en el seu desenvolupament escolar com personal.

En cas que algun dels infants no segueixi amb regularitat les sessions de reeducació o no hi hagi la implicació necessària per part de la família, el centre TIP el donarà de baixa i l’Ajuntament en podrà derivar un altre.