El pàrquing de 220 places, gestionat per Aparcam, està situat a l'entrada del nucli antic. Els treballs han consistit en una reposició de terres, un nou vallat i la poda de l’arbrat, entre altres.

  • Categoritzat com: Comunicació Medi Ambient i Serveis Generals Transport i Mobilitat (Aparcam)
  • Serveis associats: Aparcaments i Mobilitat de Cambrils

L’Ajuntament de Cambrils, a través de l’empresa municipal Aparcam, ha realitzat obres de millora i recondicionament de l’aparcament dissuasiu gratuït de les Comes. El pressupost de l’actuació ha estat de 3.000 euros.

Els treballs, es van portar a terme la setmana passada i han consistit en la poda de l’arbrat del costat de la riera, la retirada de restes sòlides, la retirada de tutors dels arbres que ja no ho necessiten, un nou vallat al costat de la riera i la retirada de la tanca malmesa, la reposició de la senyal vertical informativa, i un voral de terra per impedir que els cotxes topin amb les tanques. A més, s’ha portat a terme una reposició de terres amb compactament, fent una rentada de cara als accessos i vies.

Les Comes és un dels nou aparcaments dissuasius gratuïts gestionats per Aparcam. El pàrquing de 220 places està situat a l’entrada del nucli antic, al carrer Francesc Moragues i Barret. Té molt bona demanda de persones usuàries i ajuda a treure la pressió d’aparcament que tenen els carrers del voltant.