El departament de Salut Pública ha recollit 20 mostres d’aigua d’aixetes de domicilis particulars. Durant la campanya també es faciliten recomanacions a la ciutadania per evitar els factors que poden alterar la qualitat de l’aigua.

  • Categoritzat com: Comunicació Salut pública

El departament de Salut Pública de l’Ajuntament de Cambrils ha portat a terme el programa anual de Control de la qualitat de l’aigua de consum humà a l’aixeta.

Aquest programa consisteix en la presa de 20 mostres d’aigua recollides directament a l’aixeta de diferents domicilis particulars que després són analitzades al laboratori i notificades a la propietat amb la qualificació de aigua apta per al consum.

Aquesta analítica es programa a sol·licitud de la ciutadania interessada, fruit d’una denúncia o bé d’ofici, mitjançant el pla de control analític de recollida de mostres planificat des del departament municipal de Salut.

Els punts de recollida de mostres són representatius de cadascuna de les zones de subministrament del terme i en la seva tria es consideren prioritaris els edificis construïts abans de 1980.

El Reial Decret 140/2003, normativa específica que regula i fixa els criteris de la qualitat de l’aigua de consum humà, estableix el control de la qualitat de l’aigua a l’aixeta com una competència municipal.

L’Ajuntament de Cambrils, a través de Comaigua, entitat gestora del subministrament al municipi, assegura que l’aigua de la xarxa pública d’abastament té la màxima garantia sanitària fins al punt d’entrada als edificis.

Ara bé a partir d’aquí, la instal·lació interior correspon a la propietat de l’edifici o a la persona titular de les activitats públiques i comercials. De vegades, en aquesta xarxa interna hi poden haver factors que alterin la qualitat inicial de l’aigua, com ara l’existència de dipòsits o l’estat del material de les canonades.

Per aquest motiu durant la realització d’aquest programa també s’informa a la ciutadania d’aquests possibles riscos i se’ls hi facilita una sèrie de recomanacions per evitar-los.

Fins al moment s’han realitzat un total de 76 analítiques a diverses zones de la ciutat.

Qualsevol persona interessada pot consultar la qualitat de l’aigua de casa seva sol·licitant aquesta analítica a través de la web, omplint el formulari publicat a l’apartat Control de les aigües dins de l’àrea de Salut Pública: http://www.cambrils.cat/ca/serveis/salut/el-control-de-la-qualitat-de-l-aigua-de-consum-huma.

A la web es poden consultar també els resultats de les analítiques que realitza Comaigua a la xarxa de distribució.