Es destinaran 150.000 euros a Plans d’Ocupació municipal per afavorir la contractació de persones que s'han quedat sense feina. S’ampliarà el pressupost destinat a ajuts d’urgència, es reforçarà la xarxa de distribució d’aliments i es crearà una línia d’ajuts al lloguer. Es duplicaran les places de Casals d’estiu i s’augmentarà la partida de beques de llibres.

 • Categoritzat com: Comunicació Educació Ocupació
 • Serveis associats: Educació Ingesol EPEL

El govern municipal de l'Ajuntament de Cambrils ha aprovat noves mesures socials per ajudar a les persones més afectades per l’impacte de la crisi sanitària a cobrir les necessitats bàsiques d’alimentació, formar-se, reinserir-se al mercat laboral, pagar el lloguer, o dotar-se de connectivitat necessària perquè els infants puguin rebre l’acompanyament telemàtic des de les escoles.

L’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, ha destacat el compromís del govern per no deixar ningú desprotegit i estar al costat de la ciutadania especialment en els moments més difícils, tenint cura de la població més vulnerable.

Entre les mesures extraordinàries acordades per l’equip de govern, destaca la redacció d’un nou Pla d’Ocupació de finançament íntegrament municipal per valor de 150.000 euros per afavorir la contractació de persones que s’han quedat sense feina.

També es realitzaran cursos de formació professionalitzadora homologats per facilitar la inserció laboral. En aquesta línia, ja s’ha programat un curs d’atenció sociosanitària dirigit als serveis de cura, que tenen un alt grau d’ocupació posterior.

En relació a l’educació i la infància, s’han pres mesures per garantir l’equitat a l’accés dels serveis i atendre a les famílies més castigades per la situació. En primer lloc, s’ha creat un banc de recursos digitals per complementar la dotació de suports digitals amb connectivitat que el Departament d’Educació de l’Ajuntament ha distribuït a les famílies de Cambrils per combatre l’escletxa digital i assegurar l’acompanyament telemàtic dels infants des de les escoles. A més, s’ampliarà la partida de beques de llibres per poder atendre a més famílies amb dificultats econòmiques.

D’altra banda, es duplicarà l’oferta de places de Casals d’estiu, que passarà de 1.000 a 2.000, i s’aplicarà la tarifació socials als preus. D’aquesta manera, es donarà continuïtat als ajuts de menjador durant l’estiu i s’afavorirà la socialització dels infants després de tres mesos confinats.

Pel que fa a Benestar Social, s’ampliarà molt substancialment la dotació pressupostària dels ajuts d’urgència per atendre famílies en tres línies d’actuació adreçades a donar resposta a l’augment de famílies que han entrat en situació de vulnerabilitat pels efectes de la crisi.

La primera línia està destinada a atendre l'augment de casos, la segona és l’ampliació del suport als infants usuaris del Servei d’Atenció Diürna (SADI) i la tercera és la creació d’una línia d’ajuts a l’habitatge per situacions d’urgència.

D'altra banda es preveu reforçar altres programes com el reforç de la xarxa de distribució d’aliments amb l’ampliació de la partida destinada a les targetes moneder que complementen els serveis de Càrites i Creu Roja.

S'establirà també una línia específica d’ajuts al lloguer a través de l’Oficina Local de l’Habitatge per complementar els ajuts de les administracions superiors.

Finalment, l’Ajuntament ha posat en marxa mesures per reforçar l’atenció ciutadana. En aquest sentit, s’augmentarà la plantilla de l’Oficina d’Atenció Ciutadana per poder orientar en tots els tràmits d’ajuts i també la plantilla de treballadors i treballadores socials per atendre l’augment de persones usuàries dels Serveis de Benestar Social.

MESURES SOCIALS

Educació i infància

 • Banc de recursos digitals
  -Es distribueix connectivitat a les famílies amb necessitats

 • Casals d’estiu
  - Es duplicarà l’oferta de places
  - S’aplicarà la tarifació social

 • Beques de llibres
  - S’ampliarà la partida per a aquestes beques

Ocupació

 • Plans d’Ocupació
  -Es redactarà un nou Pla d’Ocupació municipal per valor de 150.000 euros

 • Formació
  - Es realitzaran cursos de formació professionalitzadora (ja s’ha programat el curs d’atenció sociosanitària)

Benestar social, famílies i habitatge

 • S’ampliarà la dotació d’ajuts d’urgència
  - Augment de casos previstos
  - Línia d’ajuts a l’habitatge per situacions d’urgència
  - Ampliació del suport als infants usuaris del SADI

 • Reforç a la xarxa de distribució d’aliments (targetes moneder

 • Creació d’una línia d’ajuts al lloguer a través de l’Oficina Local de l’Habitatge

Atenció ciutadana

 • Es reforçarà la plantilla de treballadors i treballadores socials

 • Es reforçarà la plantilla de l’Oficina d’Atenció Ciutadana