S’han fet arribar a la ciutadania consells preventius per evitar la proliferació d’aquest insecte. També s’han realitzat tractaments a tots els embornals de la xarxa i a les bocanes de rieres, parcs i zones humides on hi ha aigua estancada.

  • Categoritzat com: Comunicació Salut pública

L’Ajuntament de Cambrils, a través del departament municipal de Salut Pública, amb la col·laboració de Comaigua, ha posat en marxa una campanya informativa per conscienciar a la ciutadania que les actuacions preventives són essencials per reduir la presència d’aquest mosquit al nostre entorn.

A través del rebut de Comaigua d’aquest mes de juny, s’han fet arribar a la ciutadania unes breus recomanacions sobre les mesures per prevenir i controlar la proliferació del mosquit tigre en l’àmbit dels habitatges comuns.

Amb l’arribada de la calor, comença el període de major activitat del mosquit tigre. Les molèsties que causa poden arribar a condicionar la qualitat de vida de les persones que viuen a prop d’aquest focus a causa de l’elevat nombre de picades.

L’objectiu de la campanya és difondre consells per combatre el mosquit tigre per aconseguir la implicació de tota la població en la seva prevenció i control. En el cas d’aquesta espècie de mosquit, les mesures preventives constitueixen el millor mètode de control. L’actuació més important i efectiva és eliminar i protegir tots aquells elements que puguin convertir-se en focus de cria.

Les mesures de control del mosquit tigre tenen com a finalitat prevenir la proliferació del mosquit i reduir-ne la seva presència, d’acord amb el llindar de tolerància que es considera acceptable, per tal de minimitzar els efectes negatius que aquest mosquit pot ocasionar a la població, tant des d’un punt de vista de les molèsties que ocasiona a la població, com des del punt de vista de la prevenció de possibles transmissions de malalties.

Cal tenir present que tot i que els riscos sanitaris per la transmissió de malalties són actualment quasi nuls, aquesta espècie pot actuar potencialment com a vector de transmissió de diferents tipus de virus, com ara els que produeixen el Dengue, el Chikungunya i el Zika.

Accions de la ciutadania

En el control del mosquit tigre és necessària una acció conjunta i coordinada entre l’administració i la ciutadania, que és una part imprescindible en la solució del problema, ja que molts punts de cria es troben en propietats privades.

Les accions de la ciutadania es basen fonamentalment en evitar la posta d'ous i el  creixement de les seves larves aquàtiques, eliminant els punts d'aigua on poden créixer. Aquests punts es poden trobar en materials quotidians, com els gerros, galledes o els plats de sota les torretes, i, per tant, el seu origen poden ser els jardins o les terrasses d’habitatges privats.

Es pot ampliar la informació i consultar totes les mesures preventives en l’enllaç http://www.cambrils.cat/ca/serveis/salut/el-mosquit-tigre/el-mosquit-tigre.

Actuacions de l’Ajuntament a la via pública

L’Ajuntament de Cambrils realitza diverses actuacions a la via pública:

-       Aplicacions de control de larvicides en embornals i punts de risc:

  • Tractament larvicida a tots els embornals sifònics de la xarxa (on es pot acumular aigua i per tant són un focus potencial de cria de mosquits) durant tota la temporada que els mosquits estiguin actius. Aquest tractament el realitza Comaigua.
  • Programa de tractament contra els mosquits a les bocanes de totes les rieres i als parcs i zones humides on existeix aigua estancada.

-       Atenció de les queixes ciutadanes que arriben pels diferents canals establerts.

-       Informació disponible a través de la web i les xarxes socials, de les mesures preventives que es poden dur a terme per tal d’evitar la seva presència i proliferació.