El Ple ha acordat l’adhesió al Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local perquè la Diputació li avanci aquests diners pendents de pagament

  • Categoritzat com: Comunicació

L'Ajuntament de Cambrils s’ha adherit al conveni de la  col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona per al desenvolupament del Pla Extraordinari d'assistència financera local.

D’aquesta manera, la Diputació es farà càrrec del deute reconegut per la Generalitat i pendent de pagament dels imports del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) de manteniment i del Fons de Cooperació Local (FCL). En el cas de Cambrils, aquest deute puja un total 258.091 euros. D’aquest import, 66.430 euros corresponen a dues partides del PUOSC destinades a la reparació i manteniment de les vies públiques i dels edificis municipals. Els altres 188.659 són les anualitats de 2013 i 2014 del Fons de Cooperació.

 

CONCEPTE

IMPORT

FCLC 2013

32.265

FCLC 2014

156.394

PUOSC 2014

39.858

PUOSC 2014

26.572

La Diputació farà efectiu el pagament dels 258.091 euros en el termini d’un mes a partir de la signatura del conveni. Posteriorment, durant l’exercici 2016, la Generalitat farà la devolució de l’import abonat directament a la Diputació.

El regidor d’Hisenda, Jaume Gila, ha explicat al Ple municipal que el cobrament d’aquest deute reconegut donarà la liquiditat necessària a l’Ajuntament. El regidor també ha valorat molt positivament l’esforç de la Generalitat  i la Diputació per  trobar vies per reduir el deute pendent amb les administracions locals.

L’aprovació va comptar amb el suport de tots els grups municipals.

 

Altres punts de l’ordre del dia

En clau esportiva, el plenari va aprovar la subvenció a la Unió d’Escacs de Cambrils per la realització d’unes jornades formatives per als seus esportistes, de caràcter internacional així com pel monitoratge que cada estiu realitzen al Parc del Pescador per tal de promocionar i donar a conèixer aquesta activitat entre els infants. També es va donar suport al Club Nàutic de Cambrils per donar a conèixer la vela a les escoles. Les subvencions van ser aprovades per unanimitat.

L’Ajuntament de Cambrils va donar llum verda amb el suport de tots els grups als convenis amb les entitats festives Colla Gegantera Tota l’Endenga i Ball de Bastons de Cambrils per les activitats i sortides d’aquest 2016.

 

Mocions

En matèria de mocions, el plenari va rebutjar la moció presentada pel grup municipal de Ciutadans per a la creació d’un premi literari en què es presentessin obres en castellà. Els grups municipals d’Esquerra Republicana, Convergència i Unió i el Nou Moviment Ciutadà per Cambrils van votar en contra de la proposta, que va rebre el suport de Ciutadans, Partit dels Socialistes i Partit Popular. L’Assemblea de Cambrils es va abstenir.

D’altra banda, el Ple també va aprovar per unanimitat una moció presentada pel Grup Municipal del Partit Popular per impulsar una modificació de la Ordenança de Convivència Ciutadana.

També es va aprovar per unanimitat una moció presentada per l’Assemblea de Cambrils sol·licitant que Cambrils sigui un municipi lliure de paradisos fiscals.

 

Control de l’acció de govern

El requeriment d’informació a l’Ajuntament de Cambrils pels contractes amb l’empresa Efial i altres, el Festival Internacional de Música de Cambrils, la venda ambulant il·legal o la neteja dels carrers van ser alguns dels aspectes preguntats pels grups de l’oposició.