La formació està subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua i es realitza en col·laboració amb l’entitat social FEMAREC. L’objectiu és que les persones que realitzen aquests tipus de tractaments adquireixin competències professionals necessàries i obligatòries. Les inscripcions es poden fer a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de Cambrils.

  • Categoritzat com: Comunicació
  • Serveis associats: Educació Ocupació

L’àrea de Polítiques Actives d’Ocupació de l’Ajuntament de Cambrils ofereix un curs de nivell bàsic de manipulador/a de productes fitosanitaris. La formació està subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua i es realitza en col·laboració amb l’entitat social de formació FEMAREC.

El curs, de 25 hores de durada, es portarà a terme del 6 al 29 de novembre de dimarts a dijous de 18 a 21 hores. Les sessions tindran lloc a l’Ateneu Juvenil excepte dues pràctiques que es realitzaran en un parc o jardí municipal.

Les persones participants han de ser treballadors o treballadores en actiu del Règim general o autònoms i haver complert els 18 anys. El nivell bàsic va adreçat a agricultors que realitzen tractaments en la pròpia explotació sense emprar personal auxiliar, i tot el personal que fa tractaments o manipula productes fitosanitaris.

L’objectiu general del curs és adquirir les competències professionals, que són necessàries i obligatòries per aplicar productes fitosanitaris d’acord amb la normativa de la Unió Europea, de l’administració central i de cadascuna de les administracions autonòmiques (DECRET 61/2015, de 28 d’abril, sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya i les Agrupacions de defensa vegetal).

En finalitzar el curs, els i les alumnes hauran de saber identificar les principals plagues i mètodes de control, conèixer els equips d’aplicació de productes fitosanitaris, descriure els productes fitosanitaris, prevenir els perills derivats de la utilització de productes fitosanitaris i dels seus residus i aplicar la normativa legal. Els alumnes que superin el curs rebran el carnet de manipulador/a de productes fitosanitaris de nivell bàsic homologat per la Generalitat de Catalunya.

Les persones interessades es poden informar i inscriure al curs a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de de Cambrils. El primer dia de curs caldrà portar una fotocòpia del DNI o NIE i una fotocòpia de la capçalera de l’última nòmina o bé del darrer rebut d’autònoms.