S’ha reservat una partida de 100.000 euros del capítol d’inversions per finançar els projectes escollits. El 9 d’abril es farà una sessió informativa oberta i començarà el termini de presentació de propostes.

  • Categoritzat com: Comunicació Alcaldia Participació ciutadana

L’Ajuntament de Cambrils impulsa per primera vegada uns pressupostos participatius. El procés participatiu permetrà a la ciutadania proposar i decidir a quins projectes es destina una partida de 100.000 euros del capítol d’inversions. Els detalls del procés es presentaran en un acte públic al Centre Cultural el proper 9 d’abril a les 19:30 hores.

L’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza; la regidora de Participació Ciutadana, Ana López, i el sociòleg Daniel Tarragó, han avançat avui el plantejament inicial per posar en marxa aquests primers pressupostos participatius de Cambrils.

L’alcaldessa ha destacat l’aposta per un govern obert i la participació ciutadana com una manera d’implicar la ciutadania en la gestió municipal, millorar la qualitat democràtica i generar intel·ligència col·lectiva. La regidora de Participació ha recordat algunes experiències de participació que ja es porten a terme amb la voluntat de crear espais de deliberació conjunta. “L’objectiu dels pressupostos participatius és que la ciutadania proposi i decideixi però també establir les bases per aprofundir en la relació entre polítics i ciutadania i crear un vincle de confiança per aprendre a treballar conjuntament”, ha afirmat López.

Finalment, Daniel Tarragó, soci director de la consultoria que donarà suport a l’Ajuntament en el procés, ha explicat com les sessions grupals poden superar les visions individuals i ha exposat les diferents fases del procés. En una primera fase s’informarà a la ciutadania i es recolliran les propostes que podran fer individualment, en grup o com a entitat, totes les persones que visquin i/o treballin i/o tinguin algun vincle amb el municipi de Cambrils.

Les propostes es podran presentar amb una butlleta que es repartirà casa per casa i que es podrà dipositar a les urnes instal·lades al diferents equipaments municipals; mitjançant un espai web creat pel procés participatiu, o bé en una sessió deliberativa presencial amb membres de consells entitats i persones a títol individual.

Requisits de les propostes

Les propostes hauran de ser inversions (que es puguin construir i adquirir i que siguin perdurables en el temps) i complir els següents requisits: ser d’interès públic i generar impacte en el conjunt del municipi, ser de competència municipal, donar resposta a una necessitat concreta, ser tècnicament i econòmicament viables, legals i no contradir els plans municipals aprovats, no poden ser subvencions i/o ajuts i cap proposta pot superar els 100.000 euros.

Selecció dels projectes

Una vegada recollides les propostes, els serveis tècnics de l’ajuntament les analitzaran i les agruparan en tres categories: propostes vàlides (compleixen tots els requisits), propostes descartades (no compleixen els requisits) i propostes ja previstes pel govern municipal.

A continuació, amb les propostes vàlides sobre la taula, es farà una jornada de participació oberta a tota la ciutadania i es treballarà amb la metodologia de la puntuació grupal per escollir entre 10 o 15 propostes que passaran a la fase final de votació. Els serveis tècnics pressupostaran i acabaran de definir les propostes que s’hagin prioritzat en aquesta jornada participativa.

L’última fase del procés serà la votació, que es farà per les mateixes vies que la presentació de propostes (amb butlletes i per internet). Tindran dret a vot totes les persones empadronades a Cambrils que tinguin 16 anys o més. S’executarà la proposta més votada i després la resta de propostes més votades sempre i quan la suma total no superi els 100.000 euros.