Les persones interessades poden presentar les instàncies a partir d’avui 24 de febrer i fins el 15 de març. Aquesta borsa tindrà una vigència de tres anys cobrirà les places de reforç de la temporada d’estiu i altres necessitats que puguin sorgir. El procés de selecció es farà mitjançant oposició lliure i inclourà una sèrie de proves físiques, psicotècniques i de coneixements sobre el municipi.

  • Categoritzat com: Comunicació Seguretat ciutadana Policia Local
  • Serveis associats: Policia

L’Ajuntament de Cambrils ha obert una convocatòria mitjançant concurs oposició lliure per crear una borsa d’agents interins de la Policia Local (grup C, subgrup C2) per cobrir les places de reforç de la temporada turística i altres necessitats que puguin sorgir. La nova borsa tindrà una vigència de tres anys i substituirà l’anterior, que ja s’havia esgotat.

Les persones interessades poden presentar les seves sol·licituds per participar al procés de selecció a partir d’avui dimecres 24 de febrer i fins el 15 de març. Les bases de la convocatòria es poden consultar a l’espai d’oferta d’ocupació pública de la seu electrònica de l’Ajuntament de Cambrils.

La convocatòria es deu a la necessitat d’incorporació d’efectius interins durant els mesos amb més turisme. Els interins es destinen sobretot al Grup de Reforç, d’Atenció i de Proximitat (GRAP) i a la Unitat de Patrulla de Costes per millorar l’atenció a la ciutadania i la prevenció de les infraccions.

Entre les seves tasques hi ha el servei de patrullatge a peu a la zona del Port de Cambrils, zones comercials i passeigs marítims, i també a les platges en les hores de màxima afluència de banyistes. A més, com l’any passat, aquesta temporada caldrà que donin suport als serveis d’informació i control del compliment de les mesures per evitar la propagació de la Covid-19.

Les persones aspirants que superin el procés de selecció passaran a formar part d’una borsa, ordenada segons la puntuació obtinguda, i podran cobrir substitucions derivades de qualsevol necessitat, incidència i vacants que puguin donar-se en la plantilla de la Policia Local de Cambrils, formar part de les unitats de reforços en les campanyes turístiques, cobrir baixes per incapacitat temporal, permisos, llicències, jubilacions, suspensions i altres situacions que posin de manifest la necessitat urgent de substituir personal de la plantilla.

El procés de selecció tindrà quatre fases: oposició, concurs, formació i pràctiques. Les proves selectives seran de coneixements i culturals, llengua catalana, proves psicotècniques i mèdiques i proves físiques (circuit d'agilitat, pressió sobre banc, cursa de llançadora i natació). Posteriorment, en la fase de concurs, es valorarà l’experiència, les titulacions, els cursos de formació i l’atorgament de distincions, entre altres.

Les persones aspirants que vagin superant les diferents proves per cobrir les places hauran de realitzar un curs d’una durada no superior a 120 hores o 20 dies lectius a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya abans d’incorporar-se a la Policia Local de Cambrils com a agents interins.

Les persones aprovades es cridaran per ordre de puntuació a mesura que s’hagin de cobrir places i realitzaran unes pràctiques de caràcter selectiu i obligatori d'un mínim de tres mesos de durada.

Ser agent interí és una oportunitat per formar-se i conèixer millor la professió de policia i obrir la porta a aquesta opció laboral, ja que la majoria dels agents interins que han treballat a Cambrils han obtingut places com a funcionaris de carrera en altres cossos policials.