Les empreses i persones emprenedores interessades poden presentar les sol·licituds fins el 24 de juliol. S’ofereixen despatxos amb diferents modalitats d’ús (individuals i compartits) i espais de coworking.

  • Categoritzat com: Promoció Econòmica
  • Etiquetat com: Convocatòria

Les empreses i persones emprenedores interessades ja poden presentar les sol·licituds per optar als espais de treball de la Torre del Llimó. L’Ajuntament de Cambrils, a través del departament de Promoció Econòmica, ha publicat les bases i convocatòria d’oferta pública per a l’autorització d’ús privatiu dels espais de treball en règim de mòduls privatius i en règim de coworking del centre d'allotjament d'empreses de la Torre del Llimó, situat al carrer Creus 37-39, de Cambrils. Es tracta de 6 despatxos amb diferents modalitats d’ús i 3 espais de coworking.

El regidor de Promoció Econòmica en funcions, Juan Carlos Romera, ha explicat que l'objectiu d'aquests espais de treball és promoure l'emprenedoria i l'arrelament d'iniciatives empresarials al municipi, donar suport al teixit productiu, i facilitar el desenvolupament d'intercanvis i de negocis entre empreses.

Les sol·licituds es poden presentar fins el pròxim 24 de juliol a les 23.59 hores. Els criteris de puntuació per valorar les sol·licituds i fixar l’ordre de prioritat es poden consultar a les bases reguladores. Les cessions d’ús temporal tindran una durada de tres anys i es podran prorrogar un any més segons el grau de desenvolupament del projecte i la demanda d’espais existent en aquell moment. El preu dels espais oscil·la a partir dels 95 euros mensuals per despatxos i una quota de 175 euros trimestrals per als espais de coworking.

La Torre del Llimó de Cambrils és un espai de treball compartit pensat per allotjar empreses i persones emprenedores en un entorn empresarial professional que ha de facilitar el desenvolupament d’intercanvis i de negocis.  Poden optar als espais de treball persones físiques o jurídiques amb un projecte empresarial o empresa que hagi iniciat la seva activitat econòmica com a màxim dos anys abans de la presentació de la sol·licitud o bé amb una empresa consolidada sense límit d’antiguitat.

S’acceptaran totes les activitats econòmiques que es considerin adequades per les característiques de l’equipament i que no impliquin processos de fabricació o venda al detall de forma presencial. Un dels valors afegits d’instal·lar-se a la Torre del Llimó és que les empreses comptaran amb els serveis d’acompanyament empresarial com l’assessorament per al desenvolupament i consolidació del projecte o per la tramitació de subvencions i ajuts públics.

Instal·lacions òptimes per al desenvolupament professional

Els espais que s’ofereixen són despatxos d’ús individual i despatxos d’ús compartit, per a dues o tres persones que es poden cedir en règim d’ús individual, doble o triple.

Per altra banda, també hi ha disponibles les estacions de treball de l’espai compartit (coworking) ubicat a la segona planta, que podran ser cedides tant a persones físiques com jurídiques, entenent que no poden ser utilitzades per més d’una persona de manera simultània. Els despatxos individuals tenen una mida de 13,45m2, els compartits van dels 18,05m2 als 30,60m2 i la sala coworking té una superfície de 41,20m2.

Accés a sales de reunions, maquinària d’oficina i neteja inclosa

Els treballs de neteja i condicionament de totes les zones comunes o compartides i privatives (coworking, despatxos, sales d’actes i/o reunions, office i serveis) es realitzaran per l’Ajuntament de Cambrils i serà un servei inclòs en el preu públic que abonaran les empreses/persones emprenedores allotjades a la Torre del Llimó.

Les persones usuàries del centre d’allotjament d’empreses també podran fer servir els espais comuns de treball de l’equipament i dels recursos associats (pissarres, projectors i altres materials) amb una reserva prèvia amb un mínim de 24 hores. Cada persona usuària disposarà de 25 hores mensuals gratuïtes i per sobre d’aquest llindar s’aplicaran les taxes fixades en les ordenances vigents.  Els espais comuns són la sala d’actes de la planta baixa, amb un aforament per 35 persones, la sala de reunions (20 persones) i la sala de descans i networking de la primera planta i la sala de reunions (10 persones) de la segona planta.

Tots els espais estan equipats amb cadires giratòries i fixes, taules i armaris segons la modalitat. Els serveis bàsics inclosos són l’accés independent al viver (24 hores), internet per cable i Wi‐Fi, climatització, instal·lacions i consums elèctrics, neteja d’espais comuns i dels despatxos,  servei de fotocopiadora, fax, aparells de projecció i altres, preinstal·lació telefònica i connexió elèctrica protegida amb Sistema d’Alimentació Ininterrompuda. A més, les empreses i persones emprenedores que s’allotgin a la Torre del Llimó també disposaran de servei de consergeria i de recepció de les visites programades en horari d’obertura del Centre de Suport a l’Empresa.