Enguany la partida s’ha incrementat en un 80% per poder arribar a més famílies en situació de dificultats econòmiques i/o socials. L’ajut destinat a alumnes empadronats a Cambrils i matriculats en escoles del municipi es pot sol·licitar del 30 de setembre al 18 d’octubre.

  • Categoritzat com: Comunicació Educació
  • Serveis associats: Educació

El Departament de Benestar Social de l’Ajuntament de Cambrils ha obert la convocatòria de la subvenció per a l’adquisició de llibres i  material escolar pel curs 2019-2020.

Els ajuts s’adrecen a alumnes empadronats a Cambrils i matriculats a centres educatius públics i privats concertats del municipi, que estiguin cursant educació infantil (EI), educació primària (EP) o educació secundària obligatòria (ESO), de famílies en situació de necessitats socials i/o econòmiques, sempre que reuneixin els requisits generals i específics detallats a les bases.

Poden sol·licitar l’ajut els pares/mares/tutors legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda dels fills/es escolaritzats/es. Caldrà que el/la sol·licitant sigui titular d’un compte bancari, on s’haurà de fer l’ingrés, en cas de concessió de la subvenció.

El termini de presentació de sol·licituds és del 30 de setembre al 18 d’octubre de 2019, ambdós inclosos. Cal demanar cita prèvia a l’OAC al 977 794 579.

És imprescindible presentar factures originals pagades de la despesa realitzada en concepte de llibres i material escolar per al curs especificat, degudament signades i segellades, on consti el nom, cognoms i NIF del sol·licitant i el nom de l’alumne beneficiari.

La dotació total prevista és de 52.000 euros, un 80% més que l’any passat. El 2018 es van beneficiar d’aquest ajut un total de 295 persones, amb una dotació econòmica màxima individual de 150€ per beneficiari.