L’equip de govern municipal considera que aquests diners estalviats s’han d’invertir al propi municipi

  • Categoritzat com: Comunicació Hisenda

L’Ajuntament de Cambrils ha decidit no acollir-se a la mesura de cessió del superàvit a l’Estat. L’equip de govern municipal considera que aquests diners estalviats s’han d’invertir al propi municipi per fer front a la crisi sanitària i altres necessitats socials, però a dia d’avui el govern de l’Estat limita l’ús del superàvit i el romanent.

Ahir es va publicar al BOE el Reial Decret de mesures financeres de caràcter extraordinari i urgent aplicables a entitats locals aprovat pel consell de Ministres. Amb aquest decret l’Estat proposa que els Ajuntaments cedeixin voluntàriament el superàvit a l’Estat a mode de préstec, a canvi de recuperar de manera immediata un 35% de l’aportació en dues anualitats (2020-2021) per destinar a accions determinades i la resta en 15 anys a partir de 2022.

La decisió de no acollir-se a la proposta de l’Estat s’ha pres tenint en compte que la mesura té un abast temporal molt extens, ja que el retorn del préstec s’inicia al 2022 per un període de 15 anys, i, per tant, la cessió comprometria la Hisenda d’aquest mandat, però també la de mandats posteriors. Per aquest motiu el govern de Cambrils creu que és més responsable mantenir el romanent de tresoreria de l’Ajuntament per tal que sigui el govern de cada moment qui el gestioni en funció de les necessitats de Cambrils.

El regidor d’Hisenda de Cambrils, Jaume Gila, ha explicat que l’equip de govern considera que “el romanent de tresoreria actua com a mecanisme de liquiditat i com a fons de maniobra per als propis ajuntaments, com a xarxa de seguretat, especialment en un moment d'incertesa econòmica com l’actual”. En aquest sentit, afirma que “és important garantir que podem prescindir-ne sense posar en risc la tresoreria municipal i el període legal de pagament a proveïdors”.

El regidor també ha recordat que cal tenir en compte que la normativa actual només permet recórrer a endeutament per a inversions i no per despesa corrent, mentre que el romanent sí que permet finançar despesa corrent.

A més, tal com ha explicat Jaume Gila, el govern de Cambrils també ha valorat “el risc d’incompliment d’un Estat que ens té acostumats a no complir els seus compromisos i que a més presenta una situació financera delicada que ens fa dubtar d’acollir-nos a la mesura”.

Creiem que qualsevol proposta en aquest àmbit ha de respectar el principi bàsic de l’autonomia local, i això passa necessàriament per modificar la Llei d'Estabilitat Pressupostària, i no per mesures que només pretenen recentralitzar recursos”, ha afirmat el regidor.

En aquesta línia, Gila creu que “és moment de fer polítiques expansives que accelerin la recuperació econòmica, també als nostres pobles i ciutats” i que per aquets motiu “els ajuntaments han de ser uns actors clau en la recuperació econòmica i social.”

L’equip de govern, que ja va presentar una moció en aquest sentit al Ple del 27 de juliol, insisteix en la tramitació parlamentària del decret en la lliure disposició de superàvits i romanents, la possibilitat de fer ús de la capacitat d'endeutament, així com en la participació dels ajuntaments en els Fons Europeus de reconstrucció.