Amb les noves mesures s’incentiva la construcció d’habitatge social i s’apliquen recàrrecs als pisos desocupats de manera permanent. El govern també està estudiant accions per transformar el lloguer de temporada a lloguer d’habitatge durant tot l’any. La proposta, que passarà per Ple dilluns, també flexibilitza l’obtenció de la bonificació de la taxa de l’IBI a famílies nombroses. Una altra novetat és la revisió dels preus públics de les inspeccions i la retirada de vehicles per promoure el civisme de ciutadania i empreses.

  • Categoritzat com: Comunicació Hisenda

El govern de Cambrils presentarà dilluns al Ple una proposta de modificació de les ordenances fiscals que incorporarà mesures per augmentar l'oferta d'habitatges de lloguer al mercat immobiliari i promoure el civisme entre la ciutadania i l’empresariat.

En línia de pal·liar la manca d’habitatge de lloguer a Cambrils, les ordenances pel 2020 inclouen un recàrrec d’un 50% a l’IBI dels pisos que es trobin desocupats amb caràcter permanent. Aquesta mesura no s’aplicarà a segones residències sinó a aquells immobles d’us residencial que pertanyin a grans tenidors o bé que es trobin buits i sense ús de manera permanent.

“No ens podem permetre tenir pisos buits davant la pujada constant del preu del lloguer al municipi, que està dificultant el dret a l’habitatge per a moltes persones”, ha afirmat l’alcaldessa de cambrils. “Amb el mateix objectiu també estem estudiant accions per transformar el lloguer de temporada a lloguer durant tot l’any”, ha afegit. Una altra mesura relacionada amb l’habitatge serà la flexibilització de l’obtenció de la bonificació de la taxa d’IBI a famílies nombroses.

Aquestes modificacions de les ordenances s’emmarquen en les línies estratègiques del Pla d’Acció Municipal presentat la setmana passada, que també preveu incentivar la construcció d’habitatge social a través de la promoció directa o bé acords amb empreses privades i particulars i estudiar la implementació de sancions a bancs i grans tenidors que tinguin habitatges buits.

Per tal de facilitar la inclusió d’habitatges al mercat, l’Ajuntament ja disposa de la Borsa Local de l’Habitatge, que facilita l’accés a l’habitatge i alhora serveix com a garantia als propietaris.

D’altra banda, la modificació de les ordenances busca promoure l’acció responsable i cívica de la ciutadania i les empreses. En aquest sentit, es redueixen els preus de les inspeccions a aquelles empreses que compleixen la normativa i es dobla la quota a les obres que comencin sense la corresponent llicència. A més, també s’incrementa el recàrrec en la retirada de vehicles per abandonament.

Revisió de la taxa d’escombraries

En les noves ordenances s’incrementa la taxa de recollida, tractament i eliminació d’escombraries per equilibrar principalment el cost repercutit als Ajuntaments per part de Sirusa.

L’augment es deu a la inversió realitzada la planta d’incineració de la Mancomunitat d'Incineració de Residus Urbans del Camp de Tarragona (de la qual forma part Cambrils) amb l’objectiu d’augmentar la seva capacitat d’absorció dels residus generats pels municipis del territori i complir amb la nova normativa ambiental europea.

L’Ajuntament també té previst potenciar les campanyes de conscienciació per augmentar la recollida selectiva i reduir la quantitat de residus que s’han d’incinerar a Sirusa.

La Mancomunitat d’Incineració, formada per Constantí, Reus, Salou, Tarragona, Valls, La Canonja, Vila-seca i Cambrils, es va crear el 1987 amb una visió estratègica de territori i que ha permès donar sortida a la generació de residus.

Formar part d’aquesta mancomunitat ha permès a Cambrils complir amb els estàndards ambientals de les directrius europees, cada cop més exigents.