Els contribuents que s'havien acollit al pla especial i fraccionaments podran retornar els rebuts sense recàrrec

  • Categoritzat com: Comunicació Hisenda

L'Ajuntament de Cambrils ha publicat avui un decret per modificar el calendari fiscal de l'exercici 2020 i ampliar els terminis de pagament, tal com es preveia en el paquet de mesures econòmiques per fer front al coronavirus aprovat per l'equip de govern el passat 20 de març.

Concretament, s'ha allargat el venciment dels següents impostos i taxes:

D'altra banda, s'han ajornat els terminis de pagament dels padrons corresponents a preus públics i altres ingressos de dret públic (mercat vila, atenció domicili, prestació de serveis, esplai Gripau Blau, rendes de lloguer per cessió d’ús i lloguer d'espais de la Torre del Llimó). L'aprovació del padró s'ha suspès fins el 30 d'abril i el període voluntari de pagament és de dos mesos a partir d'aquesta aprovació.

Els contribuents acollits al Pla Especial (PEP) i quotes de fraccionaments també podran ajornar els pagaments. En aquest cas, es mantenen els càrrecs dels venciments, perquè hi ha persones que hi poden fer front i prefereixen no ajornar-los, però qui ho necessiti podrà rebutjar els pagaments de les quotes sense recàrrec ni interessos. Les fraccions no abonades s’acumularan o distribuiran entre els següents venciments.