La segona fase del projecte, també inclosa en la licitació, és la construcció d’un nou pont sobre la Riera d’Alforja. Les empreses interessades poden presentar les seves ofertes fins el 27 de desembre. El termini d'execució de les obres serà d'un any a partir de l'aprovació definitiva del projecte d'execució.

  • Categoritzat com: Comunicació Obra Pública

L’Ajuntament de Cambrils ha tret a licitació el projecte de reconversió de l’antiga carretera N-340 en l’avinguda Baix Camp, que consisteix en la demolició i construcció del pont sobre la Riera d’Alforja i la reordenació del seu entorn. Les empreses interessades poden presentar les seves ofertes fins el 27 de desembre i poden consultar les clàusules administratives i prescripcions tècniques a l’espai del Perfil del contractant del web municipal. El termini d’execució de les obres serà d’un any a partir de l’aprovació definitiva del projecte d’execució. El pressupost és de 1.151.831 euros més IVA.

Aquest projecte dóna continuïtat a la transformació urbana de l’antiga N-340 i s’elimina la barrera històrica que separa dos barris importants del municipi aconseguint millorar substancialment la connectivitat entre tots dos, tant a nivell de circulació per als vianants com a circulació rodada. L’actuació també millorarà la seguretat dels vianants, tenint en compte que actualment no existeix un itinerari clar de connexió entre els dos barris, a excepció de la connexió que ha suposat la nova rotonda de recent construcció.

Fases del projecte

El projecte s’ha estructurat en tres fases i amb aquesta licitació s’adjudicaran les dues primeres. La primera fase es basa en l’enderroc del pont i la urbanització parcial de l’Avinguda Baix Camp, amb un pressupost d’execució per contracta de 790.383 euros més IVA.

La segona fase contempla la construcció del nou pont sobre la Riera d’Alforja amb un pressupost d’execució per contracta de 361.472 euros més IVA.

Per últim, la tercera fase, que encara no s’ha licitat, correspon a la urbanització del Passeig central de l’Avinguda Baix Camp amb un pressupost d’execució per contracta de 209.135,93 euros.

Millores impulsades fins al moment

Un cop feta la desafectació del tram de la N-340 al seu pas pel terme municipal de Cambrils, els serveis Tècnics municipals van redactar el projecte de remodelació de l’antiga N-340 entre el carrer Camí de la Creu i el terme municipal de Vinyols i els Arcs, obres que ja es van finalitzar.

Actualment, des de la nova rotonda del Camí de la Creu fins a la rotonda de la carretera de Montbrió, la N-340 continua tenint la mateixa configuració de via ràpida. Una vegada superat el pont que creua la Riera d’Alforja, ja hi ha un tram que transcorre entre dos barris fortament consolidats i poblats de Cambrils, separant-los físicament.

Continuant amb les intervencions per transformar l’antiga N-340 en una via urbana, es va projectar la construcció d’una rotonda en el traçat de l’antiga N-340, a l’altura de l’Av. Vidal i Barraquer i de l’encreuament de l’Av. Baix Camp amb el carrer Pere III, millorant la permeabilitat de la trama urbana de Cambrils. Amb l’execució recent d’aquesta rotonda s’ha resolt el recorregut per als vianants i rodats entre els dos barris de Cambrils històricament separats.

Tot i haver fet aquestes transformacions, avui en dia hi continua havent la principal barrera que separa el municipi, el pont de l’antiga N-340 que creua la Riera d’Alforja, problemàtica que se solucionarà amb les properes actuacions previstes.