Les persones interessades poden presentar les seves sol·licituds fins el dia 15 de febrer. La concessió tindrà una durada de 4 anys i el concessionari tindrà dret a una subvenció segons els menús servits.

  • Categoritzat com: Comunicació

L’Ajuntament de Cambrils ha tret a licitació l’explotació del servei de la cafeteria menjador del Casal Municipal de la Gent Gran, situat al número 13 del passeig La Salle.

Les persones interessades poden presentar les seva sol·licitud de participació en el procés d’adjudicació a través del registre electrònic fins el dia 15 de febrer.

Els plecs de clàusules administratives i tècniques es poden consultar a l’espai en aquest enllaç del perfil del contractant de la Seu Electrònica de l’Ajuntament. La concessió tindrà una durada de 4 anys des de la seva signatura i el cànon d’explotació es quantifica inicialment en 2.500 euros anuals, que els licitadors podran millorar a l’alça en la seva oferta.

El concessionari tindrà dret a percebre de l’Ajuntament un incentiu de 2,5 euros per menú servit, amb un límit de 10 menús diaris de dilluns a divendres si de 20 menús diaris els dissabtes, diumenges i festius, fins a un màxim anual de 5.400 euros. A més, l’Ajuntament ha realitzat una remodelació total de la cuina i la barra del servei per una inversió aproximada de 53.000 euros.

El licitador ha d’oferir als usuaris i usuàries del Casal els productes que es relacionen a les clàusules respectant els preus màxims fixats. A la resta de clients i clientes s’oferiran els preus que prèviament hagi autoritzat l’Ajuntament a proposta del licitador. Els menús elaborats han de seguir les recomanacions nutricionals previstes en la normativa sectorial, així com la utilització de la dieta mediterrània i incorporació de menjars autòctons o tradicionals.

L’obertura del servei serà de les 9 del matí fins a les 20 hores tots els dies de la setmana, amb la possibilitat de tancar els dies festius que tanca el Casal.