La nova via connectarà el nucli urbà, la recent urbanitzada avinguda Charles Darwin i la nova estació de tren amb l’A7 i l’AP7. A més de convertir-se en la porta d’entrada nord de la ciutat, aquest vial solucionarà el trànsit circumval·latori i millorarà el moviment intern. Les empreses interessades poden presentar les seves ofertes fins el 23 de novembre a les 14 hores.

  • Categoritzat com: Comunicació Obra Pública

L’Ajuntament de Cambrils ha tret a licitació l’execució de les obres de l’avinguda de l’Esport i la construcció d’un pont sobre el barranc Verge del Camí, per encàrrec del Departament d’Obra Pública. Les empreses interessades poden presentar les seves ofertes de manera telemàtica fins el 23 de novembre a les 14 hores. Els dos projectes compten amb subvencions del PUOSC i del PAM.

El regidor d’Urbanisme i Obra Pública, Enric Daza, ha assegurat que la urbanització de l’avinguda de l’Esport és una prioritat per l’Ajuntament, després de la posada en funcionament de la nova estació de tren i la urbanització de l’avinguda Charles Darwin. El regidor ha explicat que l’avinguda serà un nou vial de circumval·lació, el nou accés nord de Cambrils i una connexió estratègica amb el corredor del mediterrani. “El nou accés forma part de l’estratègia urbanística del municipi, que integrarà el polígon Belianes a la trama urbana  i marcarà una nova centralitat al Barri Antic i la Parellada”, ha conclòs Daza.

Així doncs, l’avinguda connectarà el nucli urbà, la zona esportiva municipal i la nova estació ferroviària amb l’autovia A7 i l’autopista AP-7; facilitarà l’entrada i sortida al barri antic, i descongestionarà el trànsit de vehicles i bicicletes que es desplacen cap als nous equipaments. També es milloraran els accessos al polígon industrial Belianes, als barris de ponent del municipi i als municipis veïns a través de les infraestructures relacionades i també amb la carretera de Montbrió cap a l’interior.

La licitació de la urbanització de l’avinguda de l’Esport, amb un pressupost de 1.901.428 euros (IVA inclòs), consisteix en una doble calçada lateral amb un passeig enjardinat central. L’amplada dels carrils de circulació serà de 3,20 metres, amb doble carril per cada sentit, per absorbir les necessitats de trànsit intens de la nova avinguda. El termini d’execució de les obres serà de 10 mesos.

Per altra banda, el projecte del pont sobre el barranc Verge del Camí, que connecta d’avinguda de l’Esport amb la carretera T-312, s’ha tret a licitació amb un pressupost de 416.579 euros (IVA inclòs). Les obres inclouen l’execució d’un calaix prefabricat de formigó a la llera del barranc, el terraplenat per sobre del calaix fins a la cota d’esplanació de l’Avinguda de l’Esport, i la urbanització del vial d’aquest petit tram, que s’inicia al ramal corresponent de la nova rotonda de la carretera T‐312.