Les persones interessades poden presentar les seves ofertes fins el 9 d’octubre. La durada de la concessió serà de 10 anys, prorrogable anualment fins un màxim de 2 anys més.

  • Categoritzat com: Comunicació

L’Ajuntament de Cambrils ha tret a licitació el condicionament i posterior explotació de l’activitat de la cafeteria menjador del Casal Municipal de la Gent Gran, situat al passeig La Salle.

Les persones interessades poden presentar les seves ofertes fins el 9 d’octubre i poden consultar les clàusules administratives i la memòria valorada pel condicionament a la l'espai del perfil del contractant del  web de l’Ajuntament.

La durada de la concessió serà de 10 anys i es podrà prorrogar anualment, per acord exprés de les parts, fins a un màxim de 2 anys més. El servei estarà exempt de cànon de licitació per tal de compensar al licitador la inversió inicial que haurà de fer per reformar la cuina del Casal Municipal de la Gent Gran.

L’execució dels treballs de condicionament i el subministrament de l’equipament de l’espai per la seva posada en funcionament anirà a càrrec de l’empresa concessionària. Les actuacions a realitzar es detallen a la memòria valorada elaborada pels serveis tècnics municipals, que preveu una inversió necessària de 57.672,56 euros (IVA inclòs).

S’estableix un termini màxim de 2 mesos per a la finalització de les obres i l’obertura de la cafeteria menjador. La direcció de les obres anirà a càrrec de l’adjudicatari amb la supervisió del tècnic municipal.