L’entitat pública empresarial Ingesol es liquidarà i les seves tasques s’integraran dins de l’organigrama de funcionament de l’Ajuntament. Aparcam es mantindrà i s’impulsarà com a empresa integral de serveis de mobilitat amb més competències. La reorganització s’emmarca en la tendència general de les administracions de recentralitzar els serveis. L’objectiu és millorar l’eficiència i la transparència de la gestió municipal.

  • Categoritzat com: Comunicació Transport i Mobilitat (Aparcam)
  • Serveis associats: Ingesol EPEL Aparcaments i Mobilitat de Cambrils

L’Ajuntament de Cambrils iniciarà un procés de reestructuració de les empreses municipals per millorar l’eficiència dels serveis i la transparència en la gestió municipal. Per una banda, l’equip de govern ha decidit dissoldre l’entitat pública empresarial Ingesol garantint al màxim les condicions laborals de la plantilla. Per l’altra, aposta per mantenir el model d’Aparcam i ampliar les seves competències en temes de mobilitat municipal.

Aquest procés de reestructuració s’emmarca en la tendència general de les administracions públiques de recentralitzar els serveis per millorar l’eficiència. Cal tenir en compte que en els darrers 12 anys les empreses públiques s’han reduït en més d’un 30%.

Aquestes tipus d’empreses van tenir un impuls important en el seu origen, ja que ampliaven la capacitat de crèdit, disposaven de major flexibilitat i aportaven un perfil professionalitzador en serveis específics. Però els canvis normatius en termes de contractació pública han fet que els darrers anys el seu funcionament ordinari sigui equiparable als propis de l’administració pública i amb un increment dels controls i fiscalització.

L’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, ha explicat que la liquidació d’Ingesol, empresa sotmesa a dret privat, «és una clara aposta per la transparència» i suposarà que els serveis que es presten formin part dels comptes generals de l’Ajuntament, aportant major claredat i facilitant la seva tramitació anual.

«Hem optat per la centralització dels serveis públics per millorar de l’eficiència», ha assegurat. D’aquesta manera es facilitaran les tasques de control intern alhora que serviran per agilitzar la gestió tant en la contractació de personal com en la contractació de béns i serveis.

L’Ajuntament ha plantejat solucions diferents per cadascuna de les dues empreses municipals per les seves característiques. En el cas d’Ingesol, les tasques que es desenvolupen es poden integrar dins de l’organigrama i estructura de funcionament de l’Ajuntament. En canvi, el govern creu que cal impulsar Aparcam com a empresa integral de serveis de mobilitat amb més competències.

Dues empreses creades el 2008

Ingesol es crea el 2008 amb l’objectiu de gestionar el patrimoni i l’habitatge de protecció pública mitjançant la fórmula d’Entitat Pública Empresarial i al llarg dels anys s’ha transformat en una empresa prestadora de serveis municipal que ha anat ampliant les seves tasques.

Des de l'any 2010 Ingesol gestiona la neteja de les platges del municipi tant amb mitjans manuals com mecànics. El 2012 afegeix a la seva cartera de serveis les llars d’infants i des de l’any 2019 amplia el servei de borsa d’habitatge amb la gestió de l’Oficina Local de l’Habitatge.

Aparcam també neix fa 12 anys com a societat mercantil pública per la gestió de l’aparcament municipal. En els seus anys d’existència s’ha convertit en una empresa dedicada a gestionar tota la mobilitat de Cambrils: transport públic urbà, aparcaments regulats, pàrquing vigilat, pàrquings alternatius, servei de retirada de vehicles i dipòsit municipal.

L’any 2010 es construeix la seva seu de 3.400 m2 amb els serveis d’atenció al públic, administratiu, taller i garatge per autobusos. Durant tot aquest temps els serveis s’han prestat amb excel·lència com ho demostren les enquestes de satisfacció que els usuaris any rere any manifesten en les enquestes.