Aquest 2020 el personal tècnic visitarà un total de 27 piscines de càmpings i hotels per revisar que s’ajusten a la normativa. Els Departaments de Salut i Activitats ja s’han posat en contacte amb els titulars per facilitar-los el compliment dels requisits. Aquest any també s’ha adjuntat informació específica per aplicar correctament la normativa de la Covid-19.

  • Categoritzat com: Comunicació Salut pública

Els Departaments de Salut i Activitats de l’Ajuntament de Cambrils han iniciat la campanya anual d’inspecció i informació de les piscines d’ús públic del municipi amb l’objectiu de promoure la implantació, l’eficàcia i l’eficiència dels diferents plans d’autocontrol i fomentar l’ús responsable de les instal·lacions per minimitzar els riscos sanitaris inherents.

El programa de vigilància sanitària de les piscines per aquest 2020 contempla la inspecció de 27 de les 33 piscines obertes censades al municipi. Les 6 restants queden exemptes de les visites perquè no van presentar cap incidència en la inspecció de l’any passat i, van passar a ser objecte de control biennal. Amb aquesta mesura es vol fomentar la implicació dels titulars en l’ús responsable de les instal·lacions.

Com és habitual, el primer pas de la campanya ha estat l’enviament d’una carta informativa a càmpings, hotels i apartaments turístics amb piscina per facilitar el compliment de les seves obligacions per garantir la salubritat i seguretat de les instal·lacions.

El correu insta als titulars ha aportar les dades anuals a l’Ajuntament i els recorda que han de tenir cura de totes les instal·lacions, tant pel que fa a la salubritat de l'aigua com de tots els espais que s'utilitzen (dutxes, vestidors, serveis higiènics), que han de contractar un bon servei de socorrisme per evitar caigudes i ofegaments, i que cal extremar les precaucions als espais especialment perillosos com les instal·lacions elèctriques o els magatzems on es guarden els productes de tractament de l’aigua.

Enguany, a la informació habitual, s’hi ha afegit informació específica per aplicar correctament la normativa Covid-19, que es pot consultar a l’enllaç https://www.cambrils.cat/coronavirus/desconfinament/mesures-desconfiament-sector-piscines. Els establiments tenen a la seva disposició l’adreça inspecciopiscines@cambrils.org per ampliar la informació o realitzar consultes de caràcter administratiu o tècnic.