El monument declarat Bé Cultural d’Interès Nacional va rebre un atac vandàlic abans de l’estiu passat

  • Categoritzat com: Comunicació Cultura i Festes
  • Serveis associats: Cultura

Aquesta setmana s’han iniciat els treballs per netejar les pintades interiors dels murs i els suports de la coberta de l’edifici de la Castlania de Cambrils, que va patir un atac vandàlic abans de l’estiu passat. A més, es procedirà a netejar d’herbes l’entorn per donar una millor imatge del jaciment.

El mes d’abril es va presentar a la Policia Local de Cambrils una denúncia per part de la direcció del Museu d’Història de Cambrils on es comunicava un atac vandàlic a les restes de la Castlania, fruit d’un trencament intencionat de la tanca perimetral. Aquest fet va provocar la intrusió al recinte amb l’objectiu de realitzar una sèrie de pintades a l’espai interior del monument, deixant afectats els murs de tàpia baixmedievals i els suports de la nova coberta instal·lada fa tres anys.

A més de la visita amb la Patrulla Verda de la Policia Local, també es va visitar el monument amb l’empresa Recop responsable dels darrers treballs de restauració allí realitzats, amb l’objectiu d’obtenir una valoració econòmica dels danys. Paral·lelament es va procedir a reparar la tanca perimetral per evitar noves intrusions.

L’espai va ser adscrit per l’Ajuntament de Cambrils al Museu d’Història de Cambrils i, per aquest motiu, la Junta de Govern del Museu va encarregar per 2.119,53 euros els treballs de reparació a l’empresa Recop. Atès que es tracta d’un edifici declarat Bé Cultural d’Interès Nacional, es va demanar autorització a la Comissió Territorial de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya a Tarragona. Concedit ja el permís, s’han iniciat els treballs.

Edifici singular

Cal recordar que els treballs de restauració, consolidació i protecció de la Castlania. Aquest edifici únic al Camp de Tarragona és el primer monument històric cambrilenc que ha comptat amb l’aportació del programa de l’1% Cultural del Ministeri de Foment. Concretament l’acord es va signar el 2011 i al 2013 finalitzaren les obres.

L’excavació a l’interior de l’edificació va permetre evidenciar l’origen de la construcció entre finals del segle XIV i inicis del segle XV. Els arqueòlegs van deduir que la Castlania era un edifici amb una doble funció: l’explotació agrícola de l’entorn immediat i el control del territori. També seria probable que, a meitats del segle XVII, coincidint amb el Setge de 1640 i la fi de la institució feudal de la Castlania el 1653,  l'edifici fos abandonat. La segona ocupació de la Castlania correspondria al període de la Guerra del Francès (1808-1814) abans de ser emprat per usos agrícoles.