L’aportació de les famílies al finançament del servei variarà segons la seva renda i/o patrimoni en sis trams. El servei del menjador dels infants que es quedin cada dia també es calcularà segons aquests criteris. L’objectiu és fomentar la igualtat d’oportunitats i garantir l’accés a les famílies amb rendes més baixes.

  • Categoritzat com: Comunicació Educació
  • Serveis associats: Educació Ingesol EPEL

L’Ajuntament de Cambrils ha resolt introduir  un nou sistema de tarifació social  a les dues llars d’infants municipals a partir del curs 2018-2019. L’objectiu és garantir l’accés a les famílies amb rendes més baixes  i incrementar la progressivitat del sistema i la igualtat d’oportunitats, per tal que l’aportació de les famílies al finançament del servei s’incrementi d’acord amb la seva renda i/o patrimoni.

L’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, i el regidor d’Ensenyament, Alejandro Garcia, han presentat avui aquest nou sistema de tarifació social, que planteja un ventall de 6 quotes progressives, des d’una quota mínima de 50 euros mensuals, que suposa un 12’50% del cost, fins a una quota màxima de 200 euros, que cobreix un 49’99% del cost de la plaça. L’Ajuntament de Cambrils i la Diputació de Tarragona cobreixen la resta de la despesa de cadascuna de les places.

TARIFACIÓ SOCIAL

= o < A

entre A i B

entre B i C

entre C i D

entre D i E

>E

Tram

1

2

3

4

5

6

Preu llar

50,00 €

80,00 €

110,00 €

140,00 €

170,00 €

200,00 €

Preu menjador (20 dies)*

31,30 €

50,08 €

68,86 €

87,64 €

106,42 €

125,20 €

Preu menjador lactants (20 dies)*

20,00 €

32,00 €

44,00 €

56,00 €

68,00 €

80,00 €

D’aquesta manera, el sistema parteix d'una quota mínima de 50 euros mensuals per aquelles famílies que compleixin amb els llindars de renda i patrimoni establerts, per una renda equivalent inferior a l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), i augmenta progressivament fins a famílies amb una renda de l’IRSC incrementat en un 80%, que pagarien 200 euros de quota mensual.

Membres Unitat familiar - ingressos

Adults

Infants

A

B

C

D

E

1

1

10.358,05 €

12.429,66 €

14.501,27 €

16.572,88 €

18.644,49 €

1

2

12.748,37 €

15.298,04 €

17.847,72 €

20.397,39 €

22.947,06 €

1

3

15.138,69 €

18.166,42 €

21.194,16 €

24.221,90 €

27.249,64 €

2

1

18.325,78 €

21.990,93 €

25.656,09 €

29.321,25 €

32.986,40 €

2

2

20.716,10 €

24.859,32 €

29.002,54 €

33.145,76 €

37.288,98 €

2

3

23.106,42 €

27.727,70 €

32.348,98 €

36.970,27 €

41.591,55 €

 

La nova tarifació suposa una millora respecte les bonificacions introduïdes el curs passat. En primer lloc, el sistema de tarifes és més progressiu perquè passa dels 4 trams als 6 trams. A més, a diferència del curs passat, en el càlcul del patrimoni no es tindrà en compte l’habitatge habitual, sinó que només comptaran la resta de propietats que pugui tenir la família.

D’altra banda, independentment del nivell de renda, certes condicions com tenir germans al centre, posseir el títol de família nombrosa o monoparental, o que l’alumne tingui una discapacitat suposaran un salt a la baixa en la quota a pagar. En el cas de tractar-se de famílies nombroses o monoparentals de categoria especial, el salt serà de dos trams a la baixa.

Finalment, com a novetat, s’inclou el sistema de tarifació social per calcular el preu del servei de menjador per aquelles famílies que optin per deixar als seus infants cada dia a dinar al centre.

Aquesta decisió contribueix a l'objectiu de garantir l'assequibilitat de les llars d’infants municipals, ja que la quota del menjador per aquelles famílies que en fan un ús continuat és un component rellevant del preu.

El període de preinscripcions va començar el dia 2 de maig i acaba aquest divendres 11 de maig.