Des del juny de 2017 s’han realitzat 14 auditories a famílies proposades pel Departament de Serveis Socials amb un estalvi mitjà del 13,57%

  • Categoritzat com: Comunicació

La regidora de Benestar Social, Hélène Arcelin, i el director de Solcam, Marc Segura, han signat avui la renovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’empresa per a la realització d’auditories energètiques gratuïtes a llars amb pobresa energètica.

Des del juny el 2017, Solcami l’Ajuntament col·laboren conjuntament per tal de combatre la pobresa energètica i donar eines a aquelles famílies que no tenen recursos per tal que puguin estalviar gràcies a les auditories solidàries que realitza l’empresa.

En aquest període de temps, des de Solcam s’han realitzat 14 visites a famílies seleccionades pel departament de Serveis Socials de Cambrils. Els principals problemes delectats en aquestes auditories han estat la lectura errònia del comptador d’electricitat, la lectura errònia del comptador de gas, l’excés de potència contractada, el mal ús de la discriminació horària, l’ús excessiu de radiadors elèctrics o l’aïllament deficient de l’habitatge.

L’estimació mitjana de reducció de consum en les visites realitzades ha estat del 13,57%, tenint en compte que la franja individual de reducció ha oscil·lat entre el 8,02% i el 65% depenent de l’usuari.

Per Solcam, la realització d’aquestes auditories és un acció més de la seva responsabilitat social corporativa envers els col·lectius més desafavorits.