Aquest any 2018 s’està treballant en la diagnosi de la realitat i necessitats del col·lectiu, que serà la base del primer pla municipal. Avui s’ha portat a terme una formació especialitzada adreçada als regidors i les regidores del consistori.

  • Categoritzat com: Comunicació Alcaldia

L’Ajuntament de Cambrils i la Direcció General d’Igualtat de la Generalitat han signat aquest matí el conveni per implantar, al municipi, el servei d’atenció integral a les persones LGTBI (lesbianes, gais, transexuals, bisexuals i intersexuals).

Aquest servei està emmarcat en la  Llei 11/2014, del 10 d’octubre per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia i té com objectius principals visualitzar la realitat del col·lectiu LGTBI i donar suport i atenció a la diversitat sexual i de gènere.

A més, impulsarà el treball en xarxa, elaborarà informes sobre la situació de les persones LGTBI al municipi, dissenyarà estratègies de sensibilització, i establirà canals d'atenció, suport i acompanyament a les persones LGBTI que vegin vulnerats els seus drets fonamentals.

Des de l’any 2015 l’Ajuntament de Cambrils realitza diverses accions transversals i comunitàries envers a la garantia de drets de les persones LGBTI amb la commemoració de dies significatius, promovent la visibilització i sensibilització comunitària envers a les diferents orientacions sexuals, d’identitat i/o expressió de gènere.

Aquest any 2018 s’està efectuant la diagnosi de la realitat i necessitats del col·lectiu LGBTI, fruit de la qual s’elaborarà el primer Pla municipal per a la diversitat sexual i d’identitat i/o expressió de gènere per al període 2019-2023 i es crearà la comissió interdepartamental per dur-lo a terme des de la transversalitat de les polítiques públiques.

El desplegament del Servei d’Atenció Integral comportarà la incorporació de personal especialitzat per tal de desenvolupar els objectius del servei.

Des de la Generalitat s'està impulsant la xarxa dels Serveis d’Atenció Integral que es coordina des de diferents àmbits: central, territorial i local. Actualment ja estan en funcionament el SAI Central de Barcelona, atès per l'Àrea LGTBI de la Direcció General d'Igualtat; els territorials ubicats als Serveis Territorials del Departament a Girona, Barcelona, Lleida, Terres de l'Ebre i Tarragona, i diversos SAI municipals i comarcals arreu del país.

L’acte de signatura d’aquest conveni s’ha complementat amb una formació especialitzada que ha tingut per objectiu formar i sensibilitzar al cos polític municipal electe de Cambrils envers les estratègies d’intervenció per a garantir els drets de les persones LGBTI  i contra la discriminació en el marc de l mandat legal de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre. Aquesta formació ha estat impartida per la responsable de l’àrea per a la Igualtat de tracte i la no discriminació de les persones LGBTI, Lluïsa Jiménez.