L’empresa comarcal ha augmentat el fons de solidaritat destinat a la concessió d’ajuts a 22.000 euros anuals. La pròrroga del conveni serà vigent fins el proper 31 de desembre de 2018.

  • Categoritzat com: Comunicació

L’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, i el gerent de Comaigua, Joaquim Vicens, han signat la pròrroga del conveni de col·laboració per a la concessió d’ajuts, acompanyats del president de l’empresa comarcal, Eduard Pellicer, i el regidor de Benestar, Josep Maria Vallès.

L’objectiu del conveni és possibilitar l’accés de les persones en risc d’exclusió social, usuàries del servei municipal d’abastament d’aigua potable i clavegueram, als ajuts del fons de solidaritat posat en marxa per Comaigua.

La pròrroga d’aquest conveni tindrà vigència per un any. A través d’aquesta pròrroga, Comaigua dotarà aquests fons de solidaritat, a fons perdut, per un import màxim de 22.000 euros anuals, 2.000 més que l’any 2017.

Hi ha tres línies d’ajut. La primera és l’exempció del 100% de la taxa d’escombraries i clavegueram de les persones majors de 65 anys o beneficiàries del PIRMI que reuneixin els requisits econòmics fixats en les bases. La segona és una subvenció del cost del primer i segon tram de consum d’aigua per a famílies numeroses o monoparentals amb dificultats econòmiques. La tercera línia són els ajuts d’urgència social per atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques de subsistència.