La mesura s’ha anunciat durant el Consell Consultiu dels Serveis Socials celebrat aquest matí

  • Categoritzat com: Comunicació

L’Ajuntament de Cambrils ha iniciat gestions per tal de reunir-se properament amb les caixes i entitats bancàries de la ciutat i abordar possibles mesures per impulsar el lloguer d’habitatges buits. Així ho han explicat els responsables municipals en la reunió del Consell Consultiu dels Serveis Socials que ha tingut lloc aquest matí. De moment s’han estudiat diferents propostes que s’espera presentar properament a les entitats financeres.

Per altra banda, el Consell ha servit per posar sobre la taula la mesura aprovada en la darrera sessió plenària d’impuls al lloguer social. En aquest cas, l’objecte de l’acció és afavorir que els propietaris d’habitatges buits els posin a disposició de la Borsa d’Habitatge durant 12 mesos. En contrapartida, els propietaris, a banda del lloguer mensual que li aboni l’inquilí disposaran de una subvenció de fins a 600 euros que aportarà l’Ajuntament per tal de fer front a les despeses que genera l’habitatge i a més, disposaran d’una sèrie d’assegurances per l’habitatge i pel pagament del lloguer.

La finalitat d’aquesta subvenció és establir mesures de foment i de suport al Pla Local d’Inclusió i Cohesió Social de Cambrils 2014-2015, aprovat pel Ple de 25/02/2014, per a donar resposta a la “Línia estratègica 1: Cobrir les necessitats bàsiques de la població”, concretament a l’objectiu operatiu 1.2 de “Promoure l’accés a la vivenda” dins de l’apartat d’impulsar el lloguer social.

163 pisos a preu inferior al de mercat a través de la Borsa d’Habitatge

Una altra de les eines que té l’Ajuntament per afavorir aquelles famílies que tenen més dificultats per trobar un habitatge és la Borsa d’Habitatge. Aquest servei municipal compta amb un total de 163 habitatges a preu inferior al de mercat. A banda, aquells usuaris que accedeixin finalment a una vivenda de la Borsa, també tenen accés a tot un seguit d’ajudes al lloguer.

Altres punts de l’ordre del dia

El Consell Consultiu dels Serveis Socials també ha servit per parlar de pisos inclusius, presentar el nou servei municipal Punt d’Atenció al Voluntariat i el procés d’acollida de les persones refugiades a Catalunya i a Cambrils. Per altra banda, s’ha tingut en compte la proposta d’integració del Consell Consultiu de la Gent Gran i s’ha donat compte de la Fundació Desenvolupament Comunitari.