El govern va congelar tots els tributs en les noves ordenances aprovades per Ple el passat 30 de novembre. També s’han pres mesures per facilitar-ne el pagament.

  • Categoritzat com: Comunicació Hisenda

L’Ajuntament de Cambrils repartirà per tots els immobles el calendari fiscal per l’exercici 2017 aprovat per la Junta de Govern Local. La informació pels contribuents ja s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) del 29 de desembre i al tauler d’edictes de l’Ajuntament.

 

El calendari estableix el període de pagament voluntari per als tributs periòdics, que no requereixen notificació individual. En la següent taula podeu consultar les dates de pagament per l’any 2017, amb indicació de la data de càrrec per als rebuts que estan domiciliats.

 

CONCEPTE

PERÍODE VOLUNTARI

DATA DEL CÀRREC BANCÀRI

TAXA DE GUALS 2017

DE L’01/03 AL 02/05

03/04/2017

IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 2017

DEL 13/04 AL 13/06

15/05/2017

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES - URBANA 2017

1r VENCIMENT

DEL 03/04 AL 05/06

 

02/05/2017

2n VENCIMENT                                                                          DE L’01/09 AL 02/11

 

02/10/2017

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES – CARACT. ESPECIALS  2017

DEL 15/06 AL 16/08

14/07/2017

IMPOST SOBRE BÉNS RÚSTICS – RÚSTICA 2017

DEL 15/06 AL 16/08

14/07/2017

TAXA D’ESCOMBRARIES HABITATGES 2017

DEL 15/06 AL 16/08

14/07/2017

TAXA D’ ESCOMBRARIES LOCALS AMB ACTIVITAT 2017

DEL 15/06 AL 16/08

14/07/2017

TAXA D’ESCOMBRARIES LOCALS SENSE ACTIVITAT 2017

DEL 15/06 AL 16/08

14/07/2017

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 2017

DEL 16/10 AL 18/12

16/11/2017

 

 

Per domiciliar pel banc el pagament d'aquests tributs cal trucar al 977 794 579 (OAC). El pagament es pot fer a qualsevol de les entitats col·laboradores, amb el document de pagament o tríptic facilitat per l'OAC o al Departament de Recaptació. L'horari d'atenció al públic del Departament de Recaptació és de dilluns a divendres de 9:30 a 13:30 hores. El pagament també es pot fer per internet, a través d’aquest enllaç.

 

El impostos no incrementen

El govern va congelar tots els impostos per l’any 2017 en les noves ordenances aprovades per Ple el passat 30 de novembre. A més, les ordenances incorporen millores per facilitar-ne el pagament. Entre altres mesures, s’ha ampliat l’import a partir del qual cal  aportar garanties en la sol·licitud d’ajornament i fraccionament del pagament del deute tributari. També s’han ampliat els terminis de fraccionament en funció de la quantia del deute. A més, en matèria de l’Impost de Béns Immobles (IBI), s’ha allargat el termini d’un a tres mesos per a la presentació de sol·licituds de bonificacions per a les famílies nombroses.

 

Pla Especial de Pagaments

 

Les persones que ho han sol·licitat s’acolliran al Pla Especial de Pagaments per pagar de manera fraccionada els tributs periòdics. En aquests casos, el pagament es realitzarà en sis quotes mensuals i fins a dues de regularització sense interessos.

 

Aquest és el primer any que hi ha la renovació automàtica dels Plans Especials de Pagament d'aquells que ho va sol·licitar per a l'exercici 2016 i que no han demanat el desistiment, evitant així haver de presentar la sol·licitud cada any i gestions innecessàries pel contribuent.

 

Entre renovacions de l'any 2016 i noves sol·licituds, uns 560 contribuents han demanat acollir-se al pagament fraccionat dels tributs.