Prop de 50 treballadors i treballadores van conèixer les tasques de l’Oficina d’Igualtat de Tracte i com actuar davant d’una situació discriminatòria

  • Categoritzat com: Benestar Social i Inclusió

Una cinquantena de treballadores i treballadors de l’Ajuntament de Cambrils van participar en una sessió formativa sobre la Llei 19/2020 d'igualtat de tracte i no-discriminació, sobre les tasques de l’Oficina d’Igualtat de Tracte i No-Discriminació i sobre com actuar davant d’una possible situació discriminatòria.

La formació es va portar a terme el passat dimarts 30 d’abril, gràcies a un acord marc entre l’Ajuntament de Cambrils i el Departament d’Igualtat de Feminismes de la Generalitat, que en l’annex del Servei de Migracions, Acollida i Vida Digna Compartida, preveu activitats de sensibilització i formació de les professionals dels serveis públics sobre el racisme en les diverses formes i expressions, així com l’aplicació d’eines per combatre’l.

El personal de L’Oficina d’Igualtat de Tracte i No-Discriminació es va desplaçar a Cambrils per dur a terme aquesta sessió informativa, que va consistir en una breu explicació de la llei 19/2020, i les funcions i desplegament de la Oficina d’Igualtat de Tracte i No Discriminació, una explicació del servei d’Atenció a víctimes de discriminació incloent el funcionament del procediment i finalment l’explicació del formulari de denúncia.

Cal recordar que seguint el Pla de Ciutadania, Diversitat i Cohesió de l’Ajuntament de Cambrils, l’any 2023 ja es va realitzar tallers adreçats al personal municipal que versaven sobre la interseccionalitat, l’antigitanisme i la islamofòbia.

La Llei  catalana d'igualtat de tracte i no-discriminació, en la qual se centren enguany les activitat de sensibilització i formació, busca garantir el dret de totes les persones a viure amb dignitat, seguretat i autonomia. Amb aquest objectiu, prohibeix tota forma de discriminació a causa de l'origen, el sexe o gènere, l'orientació sexual, la identitat i l'expressió de gènere, les conviccions religioses, la ideologia, la condició econòmica o la discapacitat. Es tracta d’una llei pionera i transversal que es va aprovar per unanimitat al Parlament de Catalunya i que es va enriquir gràcies a les aportacions de diverses entitats socials i persones expertes.

L’any 2022 es va posar en marxa l’Oficina d’Igualtat de Tracte i No-discriminació (OITND), l’òrgan responsable de fer efectiva la Llei 19/2020. Aquesta oficina s’encarrega de tramitar les denúncies per discriminació, prestar suport i assessorament jurídic a les persones que hagin patit una situació de discriminació i vetllar per la no repetició i reparació efectiva de les víctimes.