Les destinatàries provenen majoritàriament del nord del Marroc, no han estat escolaritzades i tenen dificultats per relacionar-se amb la població autòctona. El curs ofereix una formació bàsica i un espai de trobada per afavorir l’aprenentatge del català i facilitar la seva inclusió.

  • Categoritzat com: Comunicació Educació
  • Serveis associats: Educació

L’Ajuntament de Cambrils, a través dels departaments d’Ensenyament i Benestar, ha posat en marxa el primer taller de formació i integració social per a dones immigrades al Centre Municipal de Formació d’Adults (CMFA) Rosa dels Vents, situat a l’edifici L’Estudi. La regidora de Benestar Social, Lluïsa Rom, ha participat avui en l’acte d’obertura d’aquest programa formatiu, que continuarà tots els divendres de 15 a 17 hores fins el dia 11 d’abril. Al llarg d’aquestes dotze sessions de dues hores cadascuna es tractaran temes com la salut,  la nutrició, els sentiments i emocions i l'autoestima, entre altres.

Una de les barreres en el procés d’aprenentatge de llengües de persones immigrades és la falta d’aplicar els aprenentatges en la seva vida quotidiana. En el cas del col·lectiu femení, a més , cal afegir mancances d’integració social donat que els seus àmbits de relació només són la família i amistats del seu país d’origen. Per això, cal una formació orientada per a aquestes dones que brolli dels seus propis centres d’interès.

En aquesta línia, el taller de formació i integració social pretén oferir a aquest perfil de dones una proposta formativa a partir de centres temàtics que surtin de la seva vida quotidiana i que donin resposta a les seves necessitats i on l’aprenentatge de les llengües vehiculars sigui, com en tot procés d’integració social, una important eina per assolir competències.

Objectius

Els principals objectius del taller són afavorir el procés del aprenentatge inicial de la llengua vehicular del centre, el català, de dones alfabetitzades mitjançant un espai adaptat; desenvolupar d’un espai de conversa que afavoreixi l’aprenentatge de la llengua parlada i escrita com una indispensable eina per assolir competències que facilitin la integració de les dones, i facilitar la inclusió social de dones immigrades de diferents procedències en els diversos àmbits de la societat des de la consolidació d’uns recursos de formació inicial.

El programa pretén crear estratègies que incloguin a les dones en processos de diàleg, intercanvi i coneixement de persones i col·lectius de Cambrils, i que afavoreixin el coneixement i el reconeixement de l’altre, necessari en tot procés d’integració sociocultural.

Destinatàries

El taller està adreçat a dones que no han estat escolaritzades al seu país d’origen, però que tenen un cert nivell de comprensió oral, es poden comunicar en català i en castellà i estan començant a llegir i a escriure.

Les participants provenen majoritàriament del nord del Marroc, d’una zona que es parla amazic, llengua autòctona que es transmet oralment perquè no és reconeguda ni considerada pel govern com a llengua vehicular a les escoles marroquines.

Són dones que, encara que portin anys vivint a Cambrils i tenen dificultats per relacionar-se amb la població autòctona. La majoria han arribat per processos de reagrupació familiar i ara s’escolaritzen al CMFA Rosa dels Vents cercant una formació bàsica i un espai de trobada.

Metodologies d’intervenció

Totes les activitats es configuren des de principis metodològics basats en la formació i el coneixement previ com a motor de desenvolupament integral de la persona. Es treballa sempre considerant les necessitats i demandes concretes de les dones i creant espais que potenciïn el reconeixement de l’altre i promoguin una participació activa.

Estratègies

Si es treballa amb un projecte que integra diverses disciplines, cal incorporar la vida a l’aula. En aquest sentit s’han d’introduir els elements de la vida a la classe, ja que s’aprèn amb el cap, el cos, amb tots els sentits, i amb les emocions. Per aquets motius s’usaran diferents estratègies. La música, per exemple, servirà per moments reflexió i per acompanyar els exercicis físics de relaxació amb estiraments i respiracions que es poden realitzar al final de cada sessió. Altres estratègies seran imatges per suggerir, explicar i convidar al diàleg; el dibuix com un bonic mitjà per desenvolupar la creativitat i expressar verbalment allò que s’ha dibuixat, o l’exercici físic per descobrir com ens podem relaxar i les virtuts que ens dóna per una vida saludable. També s’utilitzarà el teatre, des del Roll-Playing, expressió amb la paraula i el cos, que permet observar el grau de comprensió del tema que es treballa, a més de la creativitat i la capacitat d’un treball de grup.