En un exercici de transparència, l’equip de govern presentava ahir en la sessió plenària ordinària del mes de maig les dades econòmiques del primer trimestre de 2016 de l’Ajuntament i Organismes Autònoms

  • Categoritzat com: Comunicació Promoció Econòmica

L’equip de govern de l’Ajuntament de Cambrils (ERC, CIU i PSC) donava compte ahir de l’estat d’execució del pressupost del primer trimestre de 2016 de l’Ajuntament i dels Organismes Autònoms així com del compte de pèrdues i guanys de les empreses INGESOL i APARCAM. Aquesta ha estat la primera vegada que el plenari dóna compte de l’estat d’execució del pressupost del primer trimestre de 2016. Una mesura que, des del departament d’Hisenda asseguren que es fa seguint amb la voluntat i compromís de transparència d’aquest equip de govern. L’informe, que ha redactat l’interventor municipal, indica que tan els ingressos com les despeses compleixen amb les previsions inicials i s’ajusten als pressupostos aprovats. L’informe inclou que el període mig de pagament de l’Ajuntament, Organismes Autònoms i Empreses es situa en 21,45 dies.

En matèria econòmica, el ple d’ahir va aprovar el Pla Econòmic Financer que comprèn l’exercici 2016-2017, que va comptar amb els vots a favor del govern (ERC, CIU i PSC), amb les abstencions de NMC i PP i amb el vot en contra de AdC i C’s. El Pla és un document tècnic que fa una previsió de la liquidació dels pressupostos de 2016 i 2017.

Pel que fa a l’empresa pública INGESOL, aquest estiu s’encarregarà de prestar el servei de muntatge, desmuntatge i manteniment del material i mobiliari de platges de Cambrils, ampliant així l’encàrrec de gestió del servei de manteniment de platges. La proposta ha rebut el suport del govern, el vot contrari de NMC i AdC i l’abstenció de C’s i PP. El Ple també va aprovar els comptes anuals de l’empresa corresponents a l’exercici 2015, amb els vots a favor del govern, el vot contrari de l’AdC i les abstencions de NMC, C’s i PP.

 

L’Ajuntament de Cambrils destina una partida de 30.000 euros als ajuts per a l’adquisició de llibres de text i material escolar

L’Ajuntament de Cambrils aprovava ahir les bases i la convocatòria dels ajuts individuals per a l’adquisició de llibres de text i material escolar per a l’alumnat d’educació infantil, primària i secundària obligatòria durant el curs 2016-2017. Fins al moment, aquestes beques s’havien convocat des del Consell Comarcal del Baix Camp que ha anunciat enguany que deixa de tirar endavant el programa. Des de la regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Cambrils s’impulsa ara aquest procés. La partida que s’ha previst és de 30.000 euros, això suposa un increment de 10.000 euros respecte al cost final destinat per l’ens comarcal a l’alumnat d’educació infantil, primària i secundària obligatòria durant el curs passat. La intenció és cobrir el buit de la convocatòria comarcal i que les famílies que reuneixin els requisits de la beca puguin rebre imports més alts per la subvenció que fins al moment. La convocatòria municipal preveu ajuts de 150 euros, o, en cas de cost menor, preu cost. En canvi, els ajuts del curs passat van ser d’una mitjana de 30 euros.

El punt es va aprovar amb els vots a favor de l’equip de govern i del partit NMC, que malgrat el seu suport demanaven incrementar la partida. PP i C’s s’abstenien, mentre que AdC votava en contra, criticant també els requisits per accedir als ajuts.

En el capítol de subvencions, tots els partits van estar d’acord en lliurar una subvenció directa per a l’any 2016 a l’Escola de Dansa de Cambrils i l’Estudi Giselle, per potenciar l’ensenyament en aquesta modalitat artística i per tal que les escoles puguin becar a les seves alumnes.

 

Tot a punt per les Activitats d’Estiu 2016 al Palau Municipal d’Esports

El plenari també va aprovar els preus públics per a les activitats d’estiu 2016. Els usuaris podran acollir-se a les activitats de forma setmanal, quinzenal, per 4 setmanes, 8 setmanes o 10 setmanes. Les activitats es realitzaran de 9 a 13h, amb servei de guarderia i servei de menjador. Els destinataris de l’activitat seran els infants des dels 3 anys fins als 14 anys.

A més, s’oferiran les activitats en anglès Summer Cambri i Play and Learn. També hi haurà activitats nàutiques, en concret, un curs de vela i un de windsurf a més de les estades nàutiques.

El govern i el partit NMC han votat a favor d’aquesta mesura, mentre que la resta s’han abstingut.

 

Altres punts de l’ordre del dia

El ple també va aprovar per unanimitat:

-          Modificar l’organigrama de la Unitat de Protecció Civil i del Pla d’Emergències.

-          Ratificar l’acord de la JGL per aprovar la pròrroga del Pla Local de Joventut 2011-2015 mentre es redacta el de 2016-2019, per tal de poder sol·licitar la subvenció que atorga la Direcció General de Joventut.

-          Aprovar el conveni de col·laboració per a la consolidació del centre comercial a cel obert de Cambrils per tot l’any 2016, amb la Unió de Botiguers de Cambrils

-          Aprovar el pagament de les liquidacions dels joves participants a la Fira Multisectorial de Cambrils

I amb el suport de tots els grups municipals a excepció de C’s que es va abstenir:

-          Aprovació de la modificació del conveni de col·laboració entre el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, l’Agència Catalana de Turisme, el Patronat Municipal de Turisme de Cambrils, Vila-seca la Pineda Platja i Salou, pel desplegament d’accions de promoció turística a càrrec al fons per al foment del turisme 2016.

 

Control de l’acció de govern, precs i preguntes

En la sessió plenària d’ahir no es van presentar mocions. Pel que fa a les preguntes de l’oposició, es van centrar en qüestions com ara el procés de selecció de la direcció de l’Escola Municipal de Música de Cambrils, l’estat del Pla Estratègic, la presentació del Festival Internacional de Música de Cambrils, la recuperació de la figura del Defensor de la Ciutadania, l’estat de la Torre del Llimó o les mesures per evitar robatoris al Camp de Futbol o la pista d’atletisme, entre d’altres.