El Departament de Joventut, conjuntament amb Benestar Social, ha definit un circuit d’actuació que es farà extensiu a tots els serveis municipals

  • Categoritzat com: Joventut

El Departament de Joventut de l’Ajuntament de Cambrils ha promogut la creació d’un protocol d’actuació en casos de maltractament a infants i adolescents, elaborat conjuntament amb Serveis Socials per casos detectats en altres serveis municipals de l’Ajuntament.

La regidora de Joventut, Laura Mellau, ha afirmat que es tracta d’un protocol necessari tenint en compte que el Departament de joventut atén i programa activitats amb joves i per tant hi té un contacte proper i pot fer deteccions que cal atendre. Per la seva part, la regidora de Benestar, Teresa Recasens, ha explicat que  el protocol es farà extensiu als serveis municipals de l’Ajuntament de Cambrils que atenguin a persones joves.

A finals de 2023 i principis de 2024 es van iniciar les coordinacions i el treball transversal amb l’equip d’educadores socials i responsables amb el resultat de la definició d’un circuit d’actuació en els serveis municipals de l’Ajuntament de Cambrils, en casos de maltractament a Infants i adolescents. Aquest circuit parteix del Protocol Marc d’Actuacions contra el Maltractament Infants i adolescents de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, aprovat el 18 de juliol del 2017.

El document defineix els circuits a seguir en una detecció urgent i/o no urgent (segons indicadors de la gestió del risc) de maltractes a infants i/o adolescents per part de professionals que desenvolupen la seva tasca en serveis relacionats amb la infància i l’adolescència al municipi de Cambrils.

La creació del protocol estava prevista en marc del programa “Ens posem al centre” del Pla Muncipal de Joventut 2026, dins de l’Eix 1 Benestar Jove, amb l’objectiu general de Promoure el benestar de les persones joves mitjançant l’aprenentatge, l’autoconeixement, autocura i creixement personal, tant com a destinataris, com d’agents decisius per a la seva transmissió, difusió i amplificació en la comunitat; així com l’acompanyament conscient de les seves famílies.