El termini de presentació de sol·licituds comença avui 6 de setembre i finalitza el proper 25 de setembre. Les bases per la selecció es poden consultar a la seu electrònica de l’Ajuntament de Cambrils.

  • Categoritzat com: Comunicació Alcaldia

L’Ajuntament de Cambrils busca director/a i periodista locutor/a per l’emissora municipal que es reobrirà durant els propers mesos. Les bases per la selecció de personal del servei de Ràdio Cambrils ja es poden consultar a la seu electrònica de l’Ajuntament. Les persones interessades poden presentar les seves sol·licituds des d’avui i fins el 25 de setembre.

Les persones aspirants a director/a de Ràdio Cambrils hauran de presentar una proposta de contracte programa pel que fa als objectius i missió del servei públic, així com una proposta de programació, juntament amb la documentació requerida per optar a la plaça.

Els i les aspirants a director/a hauran de tenir un títol superior universitari en l’àmbit de la comunicació i es valorarà la formació en ràdio online, l’experiència en llocs similars i els coneixements professionals i/o acadèmics en coordinació d’equips de treball, redacció, imatge i so, publicitat, edició de programes de ràdio i tècniques d’expressió oral i escrita.

Els candidats i candidates seran avaluats per un tribunal, que traslladarà un informe al Consell Consultiu Assessor i de Control de la Ràdio. Finalment, el Ple nomenarà el director/a amb el suport de dos terços dels seus membres. Les bases de la plaça de director/a es poden consultar en aquest enllaç.

Per altra banda, la plaça de periodista locutor/a de Ràdio Cambrils està assimilada al grup A, subgrup A, subgrup A2 i el sistema de selecció serà el de concurs-oposició amb prova pràctica. La fase d’oposició del procés de selecció consistirà en una prova teòrico-pràctica relacionada amb les funcions pròpies de l’especialitat professional i el temari de la convocatòria. La fase de concurs consistirà en la valoració dels mèrits dels candidats i candidates que hagin superat la fase anterior. Les bases amb les funcions, els requisits i el temari es poden consultar en aquest enllaç.