La sessió extraordinària, prevista per avui 9 d'abril a les 17 hores, s’enregistrarà i posteriorment es podrà veure a les xarxes i al web. El govern donarà compte de les mesures urgents i portarà a votació una modificació del pressupost com a mesura excepcional.

  • Categoritzat com: Comunicació Alcaldia

L’Ajuntament de Cambrils celebrarà avui dijous, 9 d’abril, a les 17 hores, el seu primer Ple telemàtic, ja que les mesures per evitar la propagació del coronavirus no permeten una sessió presencial.

La situació actual, amb el confinament decretat amb l'estat d'alarma, ha suposat la implantació d’una eina informàtica per tal de permetre el funcionament del plenari de l’ajuntament. La sessió extraordinària i urgent se celebrarà mitjançant Microsoft Team, s’enregistrarà i posteriorment es penjarà a les xarxes i al web.

Aquesta adaptació tecnològica s’afegeix a tota l’estructura digital desenvolupada pels serveis tècnics per fer possible el teletreball del personal de l’Ajuntament i garantir el funcionament ordinari de l’administració

La sessió s’obrirà amb un manifest de suport en relació a la crisi del coronavirus que serà llegit per tots els grups municipals que formen el plenari municipal. El manifest vol donar les gràcies als treballadors que estan combatent el coronavirus en primera línia com són els sanitaris i els treballadors dels serveis bàsics. Així mateix, el consistori agraeix a la ciutadania que ha sabut complir amb les mesures de confinament

El manifest també expressa el compromís de l’Ajuntament per fer front a les repercussions socioeconòmiques generades per aquesta crisi. En darrer lloc, demana a les administracions superiors que subministrin els materials de protecció als serveis sanitaris, cures i d’atenció bàsica.

Entre els set punts de l’ordre del dia, hi ha donar compte dels decrets d’alcaldia sobre mesures urgents durant l’estat d’alarma, aprovar la modificació de criteris sobre els documents que han d’aportar els proveïdors establerts a les bases d’execució del Pressupost de l’any 2020 per poder realitzar pagaments mentre duri la situació d’estat d’alarma i confinament.

El Ple també preveu aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 00 per ampliar excepcionalment les facilitats de pagament de quotes, i l’expedient de reconeixement de les factures extrajudicials que permetran el pagament de 896.188,70 euros als proveïdors de l’Ajuntament i dels organismes autònoms.

Durant les últimes setmanes, l’Ajuntament ja ha realitzat altres reunions telemàtiques utilitzant el mateix sistema com la junta de govern, la junta de portaveus i la Comissió d’Hisenda.