L’alcalde ha donat compte dels nomenaments de les tinences d’alcaldia i els regidors i regidores de barri. També s’han designat els nous membres del Consell d’Administració d’Aparcam, i s’ha aprovat la periodicitat de les sessions plenàries.

L’alcalde de Cambrils, Alfredo Clua, ha donat compte avui al Ple Municipal dels nomenaments de les tinences d’alcaldia i els regidors i regidores de barri. D’altra banda, el Ple ha aprovat la periodicitat de les sessions plenàries, que se celebraran l’últim divendres de cada mes a les 11:30 hores; el nomenament dels nous membres del Consell d’Administració d’Aparcam; les delegacions del Ple en Junta de Govern Local, i el número, retribucions i dedicació del personal eventual, que es manté amb les mateixes característiques que en el mandat passat.

El cartipàs es completarà el proper Ple, amb l’aprovació de les delegacions de competències als regidors i regidores de l’equip de govern, la composició, atribucions i funcionament dels diferents òrgans municipals, el nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats i organitzacions externes, i les dedicacions i retribucions dels càrrecs electes.

La Junta de govern

La junta de govern està formada per l’alcalde i els set tinents d’alcalde i es reunirà tots els divendres no festius a les 9 hores.

 • 1a Tinença d’Alcaldia: Camí Mendoza Mercè
 • 2a Tinença d’Alcaldia: Enric Daza Micol
 • 3a Tinença d’Alcaldia: Jordi Barberà Argilaga
 • 4a Tinença d’Alcaldia: Gemma Balañà Ferré
 • 5è Tinent d’Alcaldia: Aleix Rom Queral
 • 6a Tinença d’Alcaldia: Laura Mellau Bueno
 • 7a Tinença d’Alcaldia: Alejandro Garcia Muñoz

Regidories de barri

 • Barri Antic – Jordi Barberà Argilaga
 • Barri del Port – Aleix Rom Queral
 • Nou Cambrils – Gemma Balañá Ferré
 • Parellada i Pinaret – M.Teresa Recasens Simó
 • Eixample Platja – Laura Mellau Bueno
 • Eixample Vila – Camí Mendoza Mercè
 • Barris de Ponent – Enric Daza Micol
 • Vilafortuny – Neus Cárdenas Morell
 • Molí de la Torre – Enrique Arce Peñacoba
 • Barri del Regueral – Alejandro García Muñoz

Nous membres del Consell d’Administració de l’empresa APARCAM

Consell d’Administració:
Presidència: Alcalde
Vice-presidència: El tria el Consell entre els seus membres
Vocals:
NMC- (3)Antonio Martínez Martínez, José Ángel García Canton i Carlos Caballero Villanueva
ERC-AM - (2) Alejandro García Muñoz i Aleix Rom Queral
PSC-CP- (1) Enrique Arce Peñacoba
CM - (1) Enric Daza Micol
PP - (1) David Chatelain Lucena
VOX - (1) Ricard Montero Meca
CEPC-C - (1) Jordi Barberà Argilaga

CARTIPAS.jpg