El Ple ha donat llum verda a les ordenances fiscals del 2018, que també incorporen taxes que penalitzen bancs i grans tenidors de pisos buits. Una altra novetat són les taxes i bonificacions per l’ús de l’hort solidari municipal que es crearà properament.

  • Categoritzat com: Comunicació Hisenda

Les taxes, bonificacions i exempcions de les falques publicitàries de Ràdio Cambrils és una de les novetats que s’han incorporat a les ordenances fiscals del 2018, que avui ha aprovat provisionalment el Ple Municipal de l’Ajuntament de Cambrils a proposta del govern municipal. Aquesta nova ordenança és un pas endavant en la reobertura de l’emissora municipal, prevista pel 2018, complint amb els compromisos del govern.

D’altra banda, també s’incorporen dues taxes destinades a millorar l’accés a l’habitatge, penalitzant bancs i grans tenidors que disposen de pisos buits. El regidor d’Hisenda, Jaume Gila, ha explica que “el problema en l’accés a l’habitatge requereix d’una estratègia a tots els nivells, des de l’àmbit estatal fins l’àmbit municipal”. Per aquest motiu, el regidor ha afirmat que “l’Ajuntament de Cambrils ha de donar exemple i aprofitar el marc legal vigent per exigir una taxa per aquells habitatges que portin més de dos anys buits i aquesta situació no sigui justificada per cap causa d’interès social”.

Una altra novetat és l’ordenança que fixa les taxes per a l’ús de les diferents parcel·les dels horts municipals que es crearan durant el 2018. El projecte es contempla com una activitat de caire social amb funcions d’inserció sociolaboral i/o millora de les condicions de vida i l’entorn mitjançant l’activitat agrària. En aquest sentit, l’ordenança dels horts també preveu bonificacions en funció de la renda, mesurada segons l’indicador de suficiència de Catalunya, i bonificacions destinades a entitats socials i centres educatius.

Taxa de residus

La millora del servei de recollida de residus i neteja viària comporta un augment dels costos i com a conseqüència un increment d’un 7% de la taxa de residus. Fins ara, la major part dels costos del nou contracte signat amb l’ens públic encarregat del servei han estat assumits amb els recursos generals de l’ajuntament i en bona part continuarà essent així. Concretament 381.308 euros seran assumits amb aquests recursos, sense que comporti cap increment de tributs, i els 285.277 euros restants es repercutiran mitjançant l’increment de la taxa.

El regidor ha recordat que els recursos municipals provenen en gran part dels impostos que paguen els ciutadans, i que, per tant, d’una manera o d’una altra el major cost suportat en un servei s’acaba traslladant a aquests, ja sigui a través de la pròpia taxa o bé mitjançant l’increment d’altres tributs.

Cal tenir en compte que l’increment de la taxa de residus representa menys de 7 euros anuals per un pis situat al nucli urbà. Això vol dir que el propietari d’aquest habitatge haurà de pagar 97,23 euros, una quantitat que malgrat l’increment segueix estant molt per sota de municipis com Reus (127,85) o Valls (114,2).

La qualitat del servei ha augmentat amb les millores en seguretat dels treballadors, les millores en els contenidors de superfície i soterrats, l’adquisició de nova maquinària, la disponibilitat de més personal destinat a la neteja viària gràcies a la millora de la maquinària i l’amortització de vehicles i màquines.

Els impostos no incrementen

Un any més el govern ha considerat oportú no incrementar la pressió fiscal corresponent als impostos, ni pel que fa a l’impost sobre béns immobles (IBI), ni l’impost de circulació, ni l’impost sobre activitats econòmiques.

Pel que fa a les bonificacions i exempcions fiscals, seguint en la línia d’aquest mandat, es mantenen, i en alguns casos s’amplien les que ja s’aplicaven amb la finalitat d’ajudar aquelles persones en situació de vulnerabilitat, com és el cas del servei d’atenció a les famílies amb infants a càrrec de 0 a 3 anys, establint l’exempció de les famílies d’infància en risc.

Període d’al·legacions

El regidor,  Jaume Gila, ha insistit en la voluntat de treballar les ordenances de manera consensuada amb els grups de l’oposició que presentin propostes favorables pel conjunt de la ciutadania, sempre que siguin viables i no posin en perill d’economia de l’ajuntament que tant ha costat recuperar. En aquest sentit, el regidor ha posat com a exemple algunes de les propostes plantejades en el seu moment per l’Assemblea de Cambrils i que han estat recollides en l’actual projecte d’ordenances.

Jaume Gila ha explicat que el govern treballa per assegurar la sostenibilitat i el finançament dels serveis públics municipals, tenint en compte als més necessitats i el suport a l’activitat econòmica del municipi, sempre mantenint criteris de prudència financera que no hipotequin el futur de la ciutat.

“Des del nostre punt de vista aquesta proposta és un bon inici per assolir els reptes per tal de millorar la ciutat, oferint serveis de millor qualitat i posant sempre per davant els interessos dels cambrilencs i les cambrilenques”, ha afirmat.

“El sector públic ha de complir una funció redistributiva i els impostos que paguen els ciutadans han de servir per garantir l’accés de tothom als serveis públics, en igualtat de condicions”, ha conclòs.