El març del 2017 ja es va pavimentar entre la pista d’atletisme i la sortida del pas inferior de l’autopista i ara s’ha allargat fins a la carretera del cementiri. La via uneix el nucli urbà i la zona esportiva amb la carretera del cementiri i la de Montbrió.

  • Categoritzat com: Comunicació Medi Ambient i Serveis Generals Obra Pública

El camí del cementiri de Cambrils ja està tot asfaltat. Aquest mes de juliol, el departament de Serveis, Medi Ambient i Obra Pública de l’Ajuntament de Cambrils ha completat la pavimentació d’aquesta via que uneix el barri urbà i la zona esportiva amb la carretera del cementi i la de Montbrió.

Concretament, s’ha asfaltat l’últim tram que quedava pendent del camí, d’entre 4 i 6 metres d’amplada, entre la sortida del pas inferior de l’autopista i la carretera del cementiri. A més, també s’ha pavimentat un tram del camí d’accés al dipòsit municipal de la zona esportiva, que estava en mal estat i quan plovia l’aigua procedent de la zona del dipòsit baixava amb molta força produint escòrrecs.

Les obres, amb un pressupost de 31.790 euros, han consistit en el tall i demolició de les plaques de paviment existents, la neteja i esbrossada dels vorals, l’estabilització i compactació, la regularització de la base de l’esplanada, la construcció de la rigola i el canal de drenatge, la pavimentació, la substitució d’un tram de la tanca de reixat de tela metàl·lica de la pista d’atletisme i la senyalització viària horitzontal amb pintura reflectora.

El març del 2017 ja es va pavimentar el tram del camí entre la pista d’atletisme i l’accés al pas inferior de l’autopista. En aquella actuació també es va construir un gual inundable en el següent tram del camí, on intersecciona amb el barranc Verge del Camí, capaç de suportar les avingudes del barranc i proporcionar una circulació segura per la via.