Es congelen les taxes i impostos i es mantenen o amplien les bonificacions i exempcions

  • Categoritzat com: Comunicació Hisenda

El Ple de l’Ajuntament de Cambrils ha aprovat avui unes Ordenances Fiscals per al 2021 orientades a garantir la sostenibilitat dels serveis i donar suport al teixit econòmic. Les ordenances arriben al Ple amb un ampli consens, ja que l’equip de govern es va reunir prèviament amb els membres de l’oposició.

L’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, ha destacat la voluntat de diàleg de l’equip de govern amb els grups de l’oposició per fer possible la proposta de modificació aprovada avui. «La nostra prioritat és donar suport als col·lectius més vulnerables i facilitar la reactivació econòmica», ha afirmat l’alcaldessa, que ha afirmat que, tot i la davallada d’ingressos, l’Ajuntament de Cambrils està fent un gran esforç per donar més servei sense pujar impostos.

A més de no incrementar la pressió fiscal, les noves ordenances pretenen millorar i adaptar normativament les anteriors, incorporen reduccions en algunes taxes, mantenen les bonificacions i exempcions i fins i tot en alguns casos s’amplien.

En la línia de donar facilitats al teixit econòmic, el regidor d’Hisenda, Jaume Gila, ha explicat que s’inclou el prorrateig i la possibilitat de fraccionar  de quotes de les parades del mercat ambulant i guinguetes de les platges.

També amb la finalitat de fer costat al teixit comercial i reactivar l’economia, es redueixen un 20% les llicències d’obertura de nous establiments.

Pel que fa a les ocupacions de la fira multisectorial, s’inclou  una bonificació del 75% de la taxa per als majors de 40 anys, a més de la no subjecció a la taxa per als estudiants entre 14 i 25 anys. Ambdues bonificacions estan vinculades a la capacitat econòmica dels beneficiaris.

D’altra banda, es redueix la taxa per les inspeccions sanitàries que tinguin resultat favorable, s’inclouen nous mitjans de pagament per garantir la seguretat, i es posa en marxa l’aplicació d’ofici d’alguns tràmits administratius per donar facilitats al contribuent.

Les noves ordenances també incorporen majors facilitats en el pagament de la taxa d’immobilització, retirada i dipòsit de vehicles, reduint l’import a partir del qual es pot fraccionar i incrementant el nombre de quotes.

Sostenibilitat dels serveis públics

El regidor d’Hisenda ha explicat que les ordenances s’han treballat pensant en els efectes que tindrà la pandèmia en l’exercici 2021. «Tenint en compte el context econòmic actual, hem de ser prudents a l’hora de prendre mesures econòmiques que puguin condicionar la sostenibilitat dels serveis públics», ha afirmat Jaume Gila.

El regidor preveu que durant 2021 hi haurà una davallada dels ingressos com a conseqüència de la reducció de la participació de l’Estat i la disminució del cobrament de  taxes, mentre que les despeses ocasionades per la pandèmia poden ser quantioses i tenir una repercussió important en el pressupost, com ja s’ha comprovat aquest 2020.

Així doncs, atesa la previsible reducció d’ingressos i l’increment de les despeses, Jaume Gila ha defensat al Ple que la modificació proposada és prudent i ajustada a la realitat, anticipants-se als esdeveniments i preveient nous escenaris que puguin venir per donar una resposta adequada quan sigui necessària. “Hem de vetllar per la sostenibilitat dels serveis públics, i prioritzar el destí dels recursos, per tal que arribin a les famílies, pimes i autònoms que estan patint els efectes de la crisi”, ha afirmat.

Finalment, el regidor ha assegurat que l’equip de Govern no vol renunciar als serveis existents sinó mantenir-los, i en la mesura que es pugui i ampliar si es considera convenient. En aquest sentit, ha recordat que no tot es regula amb les ordenances i que el govern també disposa d’altres mecanismes com ara les subvencions i ajudes.