La nova regulació, que combina teletreball i treball presencial, ha estat negociada amb els i les representants sindicals. El regidor de Recursos Humans ha explicat que aquest sistema implica desenvolupar una cultura del treball orientada a resultats. «S’ha demostrat que és més eficaç, sostenible i conciliador», ha assegurat Alejandro Garcia.

  • Categoritzat com: Comunicació

L’Ajuntament de Cambrils ha aprovat un protocol pioner a la demarcació que permet al personal municipal combinar el treball presencial amb el teletreball. La nova regulació ha estat negociada amb els i les representants sindicals i s’aplicarà una vegada millori la situació sanitària al territori i es redueixi el risc de rebrots.

Mentrestant, com a conseqüència de l’agreujament de la situació de la pandèmia, s’ha publicat un decret que estableix un nou sistema de torns estancs de treball presencial i de teletreball, per garantir que mai no coincideixi tot el personal d’un mateix departament presencialment i es pugui seguir prestant el servei en tots els casos.

L’objectiu del nou protocol de teletreball és desenvolupar una cultura del treball orientat a resultats; millorar la motivació en el treball i, per tant, el rendiment laboral; aprofundir en les mesures que ajudin a conciliar les responsabilitats laborals i familiars, i flexibilitzar i distribuir el temps de treball sense que es vegi afectada la qualitat del servei públic, al mateix temps que es redueixen els temps de desplaçaments amb les despeses, riscos i contaminació que suposen.

El regidor de Recursos Humans, Alejandro Garcia, ha explicat que el teletreball és una nova manera de concebre les relacions laborals que implica treballar per resultats, mesurant i avaluant la feina. «Són conceptes sovint allunyats de la gestió pública i ara és el moment d’aprofitar aquest temps de canvis profunds i d’oportunitats per innovar i en el servei públic i millorar els processos de treball», ha afirmat el regidor.

«El teletreball ha vingut per quedar-se i s’ha demostrat que és manifestament més eficaç sostenible i conciliador que la modalitat presencial, que no s’elimina sinó que es complementa», ha assegurat Alejandro Garcia. «Hem de ser capaços de buscar maneres d’humanitzar i conciliar les relacions laborals amb les personals perquè, entre moltes altres coses, una persona treballadora feliç és infinitament més eficient», ha conclòs el regidor.

El teletreball serà de caràcter voluntari i es podrà combinar amb treball presencial fins un màxim de tres dies setmanals. El nou sistema de treball aporta una nova forma de rendiment per projectes que haurà de ser acordat amb caps i/o responsables de servei. S’estableixen també unes franges horàries obligatòries per tal de permetre la coordinació amb els equips dels departaments corresponents.

Per poder desenvolupar aquesta nova modalitat de treball caldrà formar al personal en matèries de protecció de dades, prevenció de riscos laborals i organització per projectes.