La nova normativa específica recull les aportacions de millora tècniques i polítiques de la Comissió d’Administració Electrònica i Govern Obert. Tots els grups polítics del consistori han votat a favor de la proposta avui al Ple Municipal. L’Oficina Antifrau de Catalunya ha felicitat a l’Ajuntament per les bones pràctiques en molts dels punts de l’articulat.

  • Categoritzat com: Comunicació

El Ple Municipal de l’Ajuntament de Cambrils ha aprovat avui definitivament, per unanimitat, l’Ordenança de Transparència i Bon Govern de l’ens local. La nova normativa municipal, aprovada inicialment el passat 29 de març, es va treballar amb tots els grups polítics del mandat anterior en la Comissió d’Administració Electrònica i Govern Obert  i recull totes les aportacions de millores tant de la part política com de la part tècnica.

L’ordenança servirà per dotar de major seguretat jurídica l’actuació municipal, fixar obligacions específiques per l’organització, aclarir o desenvolupar conceptes previstos a la llei, preveure un major desenvolupament d’alguns dels aspectes de bon govern i regular el procediment d’aprovació del pla de mandat i el rendiment de comptes a la ciutadania. Cal destacar que la reglamentació aprovada avui ja ha rebut la felicitació de l’Oficina Antifrau de  Catalunya per les bones pràctiques de molts dels punts del seu articulat.

L’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, ha afirmat que l’ordenança innovadora és un pas més en el rendiment de comptes amb la ciutadania i ha defensat una política que vetlli per la qualitat dels serveis, l’ètica en el funcionament de l’administració i el bon govern. “Volem que l’Ajuntament de Cambrils sigui un model de transparència i govern obert”, ha afirmat l’alcaldessa, que també ha explicat que aquesta ordenança requerirà un canvi en la forma de treballar i de relacionar-se i en la pròpia cultura política i organitzativa de l’Ajuntament.

Per la seva banda, el regidor de Govern Obert, Eduard Pellicer, ha posat en valor el treball conjunt amb tots els grups polítics i el personal tècnic i ha agraït la feina de la Comissió. “Ara ve la part realment important que consisteix en complir el que estableix la normativa i, per això, ens hem de dotar de recursos i formació i convertir la transparència en l’eix de la nostra tasca diària”, ha conclòs el regidor.

Des de l'aprovació de la normativa estatal i autonòmica en aquests àmbits, l'Ajuntament de Cambrils ha posat en marxa el Portal de Transparència, el Portal de Dades Obertes i el Portal de Pressupost Obert i ha adequat espais de participació ciutadana com la recent presentada eina d’escolta activa Altaveu. En la mateixa línia, l’Ajuntament també desenvolupat electrònicament els procediments específics per la sol·licitud i tramitació del dret d'accés a la informació pública dels ciutadans.

Però més enllà del que fixa estrictament la llei i de la necessitat de continuar treballant en la funcionalitat i actualització de totes aquestes eines, la corporació ha considerat necessari disposar d’aquesta reglamentació pròpia per aprofundir en la millora de l’accessibilitat i la qualitat de la informació pública.