Benestar Social continua prestant els serveis bàsics d’atenció i menjar a domicili, teleassistència i xarxa de distribució d’aliments. S’han adoptat mesures proactives per donar suport i acompanyar a la població amb més necessitats durant aquests dies de confinament.

  • Categoritzat com: Comunicació

L’Ajuntament de Cambrils ha establert nous protocols per poder continuar prestant els serveis socials essencials i garantir l’atenció de les necessitats bàsiques bàsiques de les persones més vulnerables del municipi. En aquest sentit, donada la situació d’excepcionalitat, s’han adoptat mesures proactives per part del personal dels Serveis Bàsics per donar suport a les persones usuàries, anticipant respostes i acompanyant-les durant aquest període de confinament.

El Departament de Benestar Social forma part del comitè de coordinació del coronavirus de l’Ajuntament i treballa amb el grup logístic del pla d’emergència municipal, integrat per personal de la brigada, conserges de diferents equipaments municipals i la col·laboració d’una xarxa de persones voluntàries.

La regidora de Benestar, Drets Socials i Salut, Hélène Arcelin, vol posar en valor la responsabilitat individual de les persones en el compliment del confinament. La regidora ha agraït la solidaritat i generositat dels grups de suport veïnal i de totes les persones voluntàries i ciutadania anònima que dona suport a les persones vulnerables de la seva xarxa familiar i social més propera. «Sense ells la nostra feina seria en aquests moments seria una missió impossible», ha assegurat.

Serveis bàsics

L’atenció de les necessitats socials emergents està centralitzada al telèfon 010 i es dóna resposta, en funció del grau d’urgència, mitjançant el teletreball de personal dels equips bàsics que s’ha dotat de telèfons mòbils. En compliment de les mesures decretades, s’han adequat les prestacions a allò estrictament essencial, aplicant les mesures de prevenció del risc fixades per riscos laborals i sanitat.

En aquest moment s’estan prestant els serveis bàsics imprescindibles d’atenció a domicili, el menjar a domicili i el servei de teleassistència. També continuen prestant el servei les entitats que integren la xarxa de distribució d’aliments. Càritas Santa Maria, Càritas Sant Pere i Creu Roja distribueixen els aliments a les persones i/o famílies que han estat derivades per Serveis Socials mentre que les necessitats emergents s’atenen únicament des de la Creu Roja. Per limitar els desplaçaments, es fan repartiments mensuals i si es pot mitjançant lots de productes. Totes les prescripcions es prorrogaran automàticament un mes, a la seva caducitat, sense que les persones interessades hagin de fer cap tipus de sol·licitud ni tràmit.

En la mateixa línia, altres serveis s’estan adequant i es presten de forma telefònica i/o telemàtica davant la impossibilitat de l’atenció presencial. És el cas dels serveis d’atenció domiciliària considerats no essencials o els serveis bàsics destinats a la infància (atenció diürna, suport a les famílies de 0 a 3 anys, atenció educativa i terapèutica, i reforça’t amb nosaltres).

Pla de Ciutadania, Diversitat i Cohesió

Pel que fa als serveis i projectes de Pla de Ciutadania, Diversitat i Cohesió, s’està fent el seguiment dels expedients iniciats del servei d’acollida i adequant els materials didàctics del curs de coneixement de l’entorn; es mantenen actius la pàgina de Facebook i els grups de WhatsApp creats als tres barris on s’ha implementat el Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural per difondre les accions que s’estan duent a terme per fer front a la crisi; s’atenen les cites concertades del servei d’assessorament jurídic en matèria d’estrangeria, i continua el contacte amb les diferents entitats religioses i associacions de persones migrades presents al territori.

Gent Gran

Des del Casal de Municipal de la Gent Gran, que ha hagut de tancar les instal·lacions, es farà inscripció automàtica de les persones inscrites en les activitats programades per el tercer trimestre. D’altra banda, durant aquest període de confinament l’entitat Amics de la Gent Gran, amb qui l’Ajuntament de Cambrils té un conveni de col·laboració, ha intensificat l’acompanyament de les persones grans que viuen soles.

Targetes moneder d’infants amb beques menjador

L’Ajuntament de Cambrils està a l’espera de rebre al voltant de 700 targetes moneder per garantir l’alimentació dels pels nens i nens amb beca menjador del municipi. Des de Serveis Socials s’està treballant amb l’organització del dispositiu per tal de poder fer el lliurament a domicili d’aquestes targetes, amb la voluntat de limitar la mobilitat mínima de persones.

Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)

El servei d'atenció a les dones continua prestant l'atenció social, psicològica i jurídica via telefònica. Les dones que ho requereixin poden contactar amb el Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) mitjançant el telèfon 010 i el correu siad@cambrils.cat

El telèfon 900 900 120 per atenció a dones en situació de violència masclista funciona les 24 hores, és gratüit i confidencial i  també atén a través de l’adreça de correu 900900120@gencat.cat

Per ampliar la informació sobre els Serveis d'atenció a dones en situació de violència masclista i als seus fills i filles en l'estat de confinament es pot consultar http://dones.gencat.cat/ca/ambits/violencia_masclista/serveis-en-lestat-de-confinament/http://dones.gencat.cat/ca/ambits/violencia_masclista/serveis-en-lestat-de-confinament

Servei d’Atenció Integral a les persones LGTBI (SAI)

El servei d'atenció integral continua prestant atenció via telefónica. Les persones que ho requereixin poden contactar a través del 010 o el correu electrònic sai@cambrils.org.

Oficina Local d’Habitatge i Oficina Tècnica d'Inclusió

L’Oficina Local d’Habitatge i l’Oficina Tècnica d'Inclusió segueixen oferint atenció telefònica a través del número 977129001 (ext 1) per fer el seguiment de les possibles incidències dels habitatges del Programa 60/40 de lloguer social.