L’objectiu és compensar les desigualtats econòmiques i socials, incentivar l'estudi i la cura de llibres. Els llibres adquirits, que es deixaran en préstec, tindran una utilització mínima de tres cursos escolars.

  • Categoritzat com: Comunicació Educació Participació ciutadana
  • Serveis associats: Educació

Amb l’objectiu que cap nen es quedi sense llibre, l’Ajuntament de Cambrils assumirà les ajudes que va deixar de concedir la Generalitat per donar suport als projectes de reutilització dels llibres de text.

Aquesta setmana s’han presentat als directors dels centres educatius de primària i secundària de Cambrils sufragats amb fons públics les bases d’atorgament aprovades per l’Ajuntament per fomentar la reutilització. L’import econòmic destinat a la subvenció pels cursos escolars 2013-2015 és de 23.000 euros.

Les finalitats són, entre d’altres, compensar les desigualtats econòmiques i socials, incentivar l'estudi i la cura de llibres, procurar la participació de les famílies en el procés educatiu i impulsar aquelles iniciatives que afavoreixin la innovació pedagògica i curricular.

Les activitats subvencionables seran l’adquisició de llibres de text d’ensenyaments obligatoris (educació primària i ESO), on es poden incloure diccionaris i llibres de lectura, però s’exclou material escolar, durant el els cursos escolars inclosos en el període 2013-2015. L’Ajuntament es farà càrrec del cost parcial d’aquests projectes per a l’ús racional dels recursos educatius, basats en l’educació per a la conservació i la reutilització dels llibres de text, que garanteixin a les famílies un estalvi econòmic important mitjançant el sistema de préstec.

Autonomia dels centres per gestionar les dotacions

Cada centre podrà determinar a nivell intern la manera de gestionar la utilització de les dotacions, però caldrà que estructurin una forma de treball, constituint una comissió encarregada del seguiment i gestió del programa.

Els centres educatius podran adquirir els llibres de text en els proveïdors que lliurement hagin triat. Un cop adquirits, hauran de donar d'alta aquests llibres en l'inventari del centre i dur a terme el préstec, que es farà de la manera que la comissió de seguiment i gestió de llibres de text consideri més adient per al bon funcionament del projecte, d'acord amb les directrius del consell escolar.

Els centres seran els propietaris dels llibres de text adquirits, que tindran una vigència d'utilització mínima de tres cursos escolars.

Cap a la gratuïtat per les famílies amb menys recursos

Per tal d’avançar progressivament cap a la gratuïtat dels llibres de text, els centres educatius hauran de diversificar els llibres que s'adquireixin amb aquestes dotacions. A més, les bases també exigeixen als sol·licitants un compromís mínim de continuïtat en el programa de tres cursos escolars i d’adoptar mesures per exigir el bon ús i restitució dels llibres a les famílies que els utilitzin.

Els criteris de valoració a l’hora de fer el repartiment dels imports entre els centres tindran en compte el nombre d'alumnes participants, la tipologia del centre i la qualitat del projecte presentat.

La nova ajuda és possible gràcies a les aportacions de diversos Departaments de l’Ajuntament i a l’Oficina Tècnica d’inclusió Social.