L’alcaldessa i el regidor de Planificació de Ciutat van explicar ahir al Consell de Barri del Nucli Antic les actuacions previstes i les afectacions al trànsit. L’objectiu principal de les obres, que començaran el 23 de febrer, és millorar l’accessibilitat i la seguretat viària de la zona, donant prioritat als vianants.

  • Categoritzat com: Comunicació Obra Pública

L’alcaldessa de Cambrils, Mercè Dalmau, i el regidor de Planificació de Ciutat i Cultura, Francesc Garriga, van explicar ahir al Consell de Barri del Nucli Antic les properes obres previstes per millorar l’accessibilitat i la seguretat viària del carrer Hospital i reparar el paviment deteriorat del carrer Sant Plàcid. Els treballs començaran el dilluns 23 de febrer, tindran una durada d’un mes aproximadament, i comportaran afectacions al trànsit.

L’actuació al carrer Hospital consistirà en la construcció dos passos de vianants de ressalt a les dues cruïlles més importants amb l’objectiu de reduir la velocitat del trànsit rodat, que haurà de pujar i baixar les rampes de les plataformes, i facilitar l’accés a les persones amb mobilitat reduïda.

Els passos, a la mateixa alçada de les voreres, se situaran al principi i al final del carrer Hospital. És a dir, un a la confluència amb el passeig Albert i l’altre a la cruïlla amb el carrer sant Plàcid i la plaça Marianao. A més, en el cas de la plaça Marianao, la plataforma s’estendrà més enllà del pas de vianants del carrer Hospital i ocuparà tota la cruïlla, fins a una rampa a mitja plaça per una banda i fins ajuntar-se amb les llambordes del carrer Sant Plàcid per l’altra.

En els darrers anys s’ha renovat pràcticament la totalitat de la pavimentació dels carrers del Nucli Antic de Cambrils i s’ha adoptat la tipologia de plataforma única donant prioritat als vianants. El carrer Hospital és l’únic que continua sent un carrer amb voreres laterals i un trànsit de vehicles elevat, ja que comunica el Raval de Gràcia i la Riera d’Alforja amb el barri de la Parellada. 

Reparació del carrer Sant Plàcid

L’altra actuació és la l’arranjament del carrer Sant Plàcid. Es retiraran les llambordes de la part afectada, se sanejarà la base, es reposarà el paviment de sota que ha cedit, es tornaran a col·locar les peces i es repartirà sorra granítica de pedrera per reomplir les juntes. Posteriorment, caldrà deixar reposar la reparació durant tres setmanes abans d’obrir el carrer al trànsit de vehicles. Durant aquest temps es retiraran les jardineres per facilitar el pas dels vianants pel lateral del carrer.

La capa superior del paviment, la que uneix la base amb la llamborda de formigó, s’ha deteriorat entre el Centre Cultural i la plaça Marianao i en dos punts concrets més a causa de diversos factors encadenats. Segons l’estudi de l’empresa constructora, que ha fet diverses cates, el morter no s’ha adherit correctament perquè hi van circular vehicles abans que estigués ben forjat i van originar moviments a les peces. Posteriorment, l’aigua de pluja ha penetrat per aquest espai i ha anat disgregant la capa de morter que poc a poc, amb el pas dels vehicles, s’ha anat bombejant cap a l’exterior.