Les sol·licituds es poden presentar a través del web www.gencat.cat fins el 31 de desembre d’aquest any o fins que s’exhaureixin els fons

  • Categoritzat com: Comunicació
  • Serveis associats: Ingesol EPEL

L’Oficina Local d’Habitatge de Cambrils és el punt d’informació sobre les ajudes en rehabilitació d’habitatges i edificis dels Fons Europeus Next Generation.  A través d’aquest servei, la ciutadania es pot assessorar sobre les diferents convocatòries d’ajudes disponibles en aquest àmbit i el procediment a seguir per accedir-hi.

Les persones que vulguin obtenir més informació poden contactar amb l’Oficina Local d’Habitatge de Cambrils trucant al telèfon 977 129 001 extensió 2 de dilluns a divendres de 9:30h a 14h. Les sol·licituds es poden presentar a través del web www.gencat.cat fins el 31 de desembre d’aquest any o fins que s’exhaureixin els fons.

Actualment, la Generalitat disposa de 3 programes diferents per impulsar la rehabilitació energètica:

Programa 3: Ajuts a les actuacions de rehabilitació d’edificis. Aquest ajut està destinat a la rehabilitació energètica integral d’edificis i hi poden optar tant els edificis plurifamiliars com unifamiliar. Les actuacions subvencionables han de garantir un estalvi energètic. A major estalvi d’energia la quantia de la subvenció augmenta, de manera que un estalvi d’energia entre el 30-45% ens subvencionarà el 40 % del cost fins a un màxim de 6.300 € per habitatge. Si aconseguim un estalvi superior al 60% les ajudes augmenten fins al 80% dels costos de les actuacions amb un màxim de 18.800€ per habitatge (una opció molt interessant per a les comunitats de veïns).

Programa 4: Ajuts a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges. Aquestes subvencions es destinen tant a habitatges unifamiliars com a pisos o apartaments d'un edifici. En aquest cas la subvenció seria d’un 40% del cost de les actuacions fins a un màxim de 3.000 € d’ajuda i un cost mínim d’actuació de 1.000 euros. Les obres subvencionables són totes aquelles que garanteixin una reducció dels consums d’energies no renovables, com per exemple la substitució de finestres, l’aïllament tèrmic de façanes i cobertes, la instal·lació d’energies renovables o sistemes d’aerotèrmia.

Programa 5: Ajuts a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació. Aquesta ajuda està destinada a cobrir els costos dels honoraris dels tècnics que comporten la realització de la documentació necessària per accedir als ajuts del programa 3. Les ajudes consisteixen en 700€+60€/habitatge per unifamiliars i plurifamiliars fins a 20 habitatges i un màxim de 1.900€.  En el cas dels edificis de més de 20 habitatges són 1.100 €+40€/habitatge amb un màxim de 3.500 €.