El servei gratuït s’ofereix a partir d’avui 1 de març amb cita prèvia els dilluns en horari de 10 a 14 hores i els dimarts de 15:45 a 17:45 hores. Es dirigeix a famílies amb dificultats per fer front al pagament de préstecs o crèdits hipotecaris que estan en risc de perdre el seu habitatge principal.

  • Categoritzat com: Comunicació
  • Serveis associats: Ingesol EPEL

L’Oficina Local d’Habitatge de l’Ajuntament de Cambrils i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya oferiran el servei OFIDEUTE per atendre famílies amb dificultats per fer front al pagament de préstecs o crèdits hipotecaris i que estan en risc de perdre el seu habitatge principal.

A partir d’avui dilluns, 1 de març, l’Oficina Local d’Habitatge de Cambrils gestiona aquest nou servei d’assessorament sobre el deute hipotecari. La regidora de Benestar Social, Hélène Arcelin, ha afirmat que l’Ajuntament ha de vetllar pel dret a l’habitatge i dedicarà tots els esforços per reduir el nombre de procediments d’execució hipotecària i de demandes per impagament de les rendes de lloguer que finalitzin amb la pèrdua de l’habitatge.

A l’Oficina Local d’Habitatge, com a entitat mediadora del servei d’Ofideute, es farà una primera visita per atendre a la ciutadania que necessiti assessorament i, seguidament, es farà recull de la documentació adient per tal de fer una proposta adequada per a cada cas concret. A continuació, es donarà trasllat d’aquesta proposta al personal tècnic validador de l’Agència de l’Habitatge, que serà el responsable d’iniciar i gestionar les mediacions amb les contraparts de cada unitat familiar fins a la resolució de cada mediació.

Per fer ús d’aquest servei s’ha de demanar cita prèvia a través del telèfon 977 129 001 (extensió 1), o bé l’enllaç https://citaprevia.gestorn.com/Cambrils. L’horari d’atenció del servei és els dilluns de 10 a 14 hores i els dimarts de 15:45 a 17:45 hores.

El servei s’ofereix davant els problemes de la ciutadania per fer front al pagament dels préstecs o crèdits hipotecaris dedicats a la compra d’habitatge principal o per fer front al pagament de la renda de lloguer i d’impagament, i amb la finalitat d’evitar la pèrdua de l’habitatge i el risc d’exclusió residencial.

L’objectiu és atendre les consultes de la ciutadania respecte a les dificultats relacionades amb el manteniment del seu habitatge i el pagament dels seus préstecs hipotecaris destinats a la compra del seu habitatge habitual i sobre les seves responsabilitats contractuals.

També els ofereix la possibilitat d’intercedir entre famílies i entitats creditores titulars dels préstecs o propietàries dels habitatges, per arbitrar solucions proporcionades i adaptades a la capacitat actual de pagament dels afectats, que possibilitin el manteniment de la família en l’habitatge, el retorn del crèdit o deute acumulat, o arribar, sinó, a la resolució no onerosa del contracte.

A través d’aquest servei i, mitjançant visites concertades, s’atendran a aquelles famílies que es trobin en les següents situacions:

  • Propietaris d’un únic habitatge que constitueixi el seu habitatge principal, que no puguin fer front a les quotes del préstec hipotecari.

  • Llogaters d’un habitatge propietat d’una entitat financera, fons d’inversió, empreses dels seus grups financers i, grans tenidors (persones físiques o jurídiques amb més de 15 habitatges amb propietat) que no puguin fer front al pagament de la corresponent renda mensual de lloguer.

  • Persones en risc d’exclusió residencial que siguin residents sense títol habilitant en habitatges de grans tenidors, sempre i quan compleixin els requisits d’arrelament i convivència corresponents.

  • Titulars de préstecs hipotecaris que considerin que en llurs contractes existeixen clàusules abusives.

  • Persones avalistes que estiguin en risc de perdre els seu habitatge pels compromisos acceptats.