Les sol·licituds pel curs 2023-2024 es poden fer telemàticament del 8 al 19 de maig. Del 15 al 19 de maig es faran preinscripcions presencials només en els casos que no sigui possible la via telemàtica.

  • Categoritzat com: Comunicació Educació
  • Serveis associats: Educació Escola de Música

L’Escola Municipal de Música de Cambrils obre el termini de preinscripcions i reserva de places pel curs 2023-2024 del 8 al 19 de maig. Les sol·licituds s’han de presentar prioritàriament de forma telemàtica a través d’aquest enllaç: https://www.cambrils.cat/escola-de-musica/prematricula/preincripcio. En cas que no sigui possible la via telemàtica, del 15 al 19 de maig també es podran fer preinscripcions presencials de 10 a 12.30 h i de 16 a 19 h.

Les taxes de matrícula seran les mateixes que el curs anterior i es pot optar a bonificacions en la matrícula d’entre un 15%  i un 75% (ordenança fiscal número 17). Per consultar les bases reguladores del procés de preinscripció i matrícula ampliar la informació sobre els ensenyaments es pot entrar al web de l’Escola  de Música: https://www.cambrils.cat/escola-de-musica/prematricula o posar-se en contacte amb el centre al telèfon 977 368 102 o pel correu electrònic escolamusica@cambrils.cat.

El projecte pedagògic del centre potencia l'ensenyament de l'instrument en grups d'entre 2 i 3 infants i fomenta la participació en cors, agrupacions i orquestres.  L’aprenentatge d’instruments que ofereix l’escola, en funció de la demanda i la disponibilitat  són:  la viola, la flauta travessera, el cant, el contrabaix, el clarinet, la viola de gamba, el violí, la guitarra, el trombó, el violoncel, el piano, el saxo i la trompeta.

L'escola ofereix els programes Petits Músics per infants de 3 anys, Música i Moviment per nenes i nens de 4 a 7 anys, Música i Creativitat per nois i noies de 8 a 11 anys i Avançat per joves de 12 a 15 anys.  També  disposa de cursos d'aprofundiment per a nois i noies que es volen dedicar professionalment a la música i també ofereix la possibilitat de seguir un ensenyament no reglat que no condueix a  l’obtenció un títol oficial però que sí que prepara a l'alumnat per seguir els estudis reglats al Conservatori.

L'oferta formativa es completa amb un programa de Música a Mida per a joves de 12 a 17 anys, amb una pràctica més lúdica per evitar l'abandonament de l'ensenyament musical i un programa de Música a la Carta dissenyat en funció dels coneixements i motivacions de les persones interessades i que no té límit d’edat.