En paraules de l’alcaldessa, “tenim la voluntat d’obrir l’Escola més a la ciutat, de manera que es converteixi en un actiu de tots i no només de les famílies que en fan un ús directe”. D’aquesta manera, es podrà aprofitar un recurs educatiu de primer nivell com és l’Escola, incrementar-ne l’aprofitament i augmentar el valor públic de la mateixa.

  • Categoritzat com: Comunicació Educació
  • Serveis associats: Escola de Música

Avui al mati, l’alcaldessa de Cambrils, Mercè Dalmau, la regidora d’Ensenyament, Carmen Quintana, i la directora de l’Escola Municipal de Música, Eva Garriga, han presentat els projectes complementaris que els professors de l’Escola han començat a dur a terme en les darreres setmanes.

Projectes infantils, escolars i a persones grans

Amb aquesta iniciativa, l’EMMC va més enllà dels ensenyaments que s’imparteixen habitualment i obre nous espais de confluència amb la ciutadania, especialment en edats infantil i en persones grans. De fet, Garriga ha explicat que les noves activitats es faran en Llars d’Infants municipals, en centres educatius de primària, al Casal de la gent gran, en Centres Cívics i algunes d’elles a la mateixa escola.

D’entrada, el projecte adreçat a les Llars d’Infants Municipals és el d’Estimulació musical, que consisteix en sessions de 30 minuts integrades a l’horari lectiu de les llars, i que van dirigides als alumnes de 2 anys.

Els programes vinculats als centres educatius de primària seran els següents: Corda a les Escoles, adreçat als alumnes de 1r a 4t de primària de les sis escoles de Cambrils, en el qual un quartet de corda de l’escola es desplaça als centres per mostrar els instruments, explicar la seva història i fer un petit concert amb peces conegudes per l’alumnat; Pere i el  Llop, adreçat als alumnes de 3r de primària de les sis escoles de Cambrils, consistirà en la interpretació d’un conte pels alumnes de piano de l’escola, a l’espai de la Cripta; i Cantem a les escoles: Cantata: Els músics de Bremen, que consistirà en la preparació i interpretació d’una cantata musical (Els Músics de Bremen), que acabarà amb un concert on participaran de forma conjunta totes les escoles inscrites, acompanyades en directe de músics professionals.

Per la seva banda, els projectes adreçats a la Gent Gran seran dos: l’Aula oberta d’audicions, que consistirà en realitzar audicions comentades de diferents peces o fragments amb un nexe comú dins de cada sessió; i el Taller de llenguatge musical, que tindrà per objectiu donar coneixements bàsics per a la comprensió de la notació musical occidental clàssica, així com per a la interpretació de partitures de complexitat baixa.

En quan a projectes transversals i adreçats a persones adultes, l’EMMC ha ideat ”Òpera a l’abast”, consistent en un cicle de xerrades que tindrà per objectiu  treballar les principals òperes a partir de l’audició o visionat parcial de les mateixes. Cada una de les sessions estarà dedicada a una òpera en concret i es dividirà en diversos blocs segons requereixi l’obra: coneixement inicial de l’autor, contextualització amb l’època, argument de l’obra i audició o visionat dels moments més representatius d’aquesta.

En aquest cas, algunes de les sessions coincidiran amb la programació d’òpera de la Rambla de l’Art-Cambrils.

Finalment, també s’han previst projectes adreçats als propis alumnes de l’Escola Municipal de Música i que són dos: Projecte de recuperació vocal, fer tractament de rehabilitació vocal amb l’objectiu de millorar i solucionar els aspectes patològics vocals, orgànics i/o funcionals, diagnosticats prèviament; i Reforç per preparar les proves d’accés a estudis professionals, consistent en classe de reforç per a l’alumnat que vol continuar fent estudis professionals al Conservatori, per tal de preparar les proves d’accés.

Visibilitat i servei públic

Després d’exposar tots els programes, els assistents han coincidit novament en posar en valor el servei públic i vinculat a la cultura que presta l’EMMC i han coincidit en que augmentar la visibilitat de l’Escola i fer-la més present al municipi, a la llarga, contribuirà a tenir un augment d’alumnes i a augmentar-ne prestigi.

Dalmau ha volgut agrair al professorat la implicació mostrada en la confecció dels programes i els ha traslladat també algunes felicitacions rebudes per part d’alguns alumnes i assistents als tallers.