Se substituiran 19 arbres que es troben en mal estat i suposen risc de caiguda

  • Categoritzat com: Comunicació Medi Ambient i Serveis Generals

L’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Cambrils ha iniciat els treballs per renovar l’arbrat del passeig Albert i el passeig La Salle, entre el carrer Hospital i la via del tren. Coincidint amb les tasques de poda de l’arbrat viari d’aquesta zona, aquest desembre els jardiners estan talant 19 arbres que es troben en mal estat i suposen un risc de caiguda. La reposició dels arbres, majoritàriament plataners, es farà durant el proper mes de gener. 

Durant els últims anys s’han produït algunes caigudes accidentals de branques de l’arbrat viari en aquests dos passejos i per això des de Medi Ambient es va realitzar una inspecció visual per determinar l’estat dels arbres i avaluar les accions a realitzar.

Els tècnics van constatar que les podes excessives realitzades al llarg dels anys en aquest arbrat havien provocat un estrès fisiològic a la planta que ha estat aprofitat per l’entrada i proliferació dels agents patògens, especialment fongs. La gravetat del mal varia en funció de factors com l’estat estat de l’arbre o la part afectada però la majoria pateixen atacs de fongs  i bolets de soca que descomposen la fusta interna. Així mateix, la majoria presenten debilitament, pèrdua parcial del ritme de creixement i  defoliació parcial. Per això en alguns casos s’ha hagut de realitzar una poda de seguretat de les branques que presenten podricions més avançades o en punts crítics.

A més d’aquests efectes biològics i fisiològics negatius i les qüestions purament estètiques, la retirada dels arbres respon especialment a motius de seguretat, tenint en compte que estan situats en uns passejos àmpliament utilitzats.