La renovació de les instal·lacions per la propera temporada turística coincideix amb el nou Pla d’Usos del Litoral i les Platges. L’objectiu és regularitzar la situació d’aquest ús privatiu obrint-lo a la lliure concurrència, millorar la imatge i renovar les infraestructures. En els propers dies s’organitzarà una sessió virtual per exposar el projecte i resoldre els dubtes de les persones interessades.

  • Categoritzat com: Comunicació Medi Ambient i Serveis Generals
  • Serveis associats: Platges de Cambrils

L’Ajuntament ha tret a concurs públic la instal·lació i explotació comercial de 21 guinguetes repartides entre les diferents platges del municipi. La renovació de les guinguetes per la temporada 2022 coincideix amb el nou Pla d’usos del Litoral i les Platges i respon a la voluntat de regularitzar la situació d’aquest tipus d’instal·lacions, ja que fins ara no s’havia portat a terme cap concurs de lliure concurrència.

El regidor de Medi Ambient, Lluís Abella, ha qualificat el concurs d’històric i de molt necessari per ordenar les platges, i ha explicat que amb aquest nou projecte de guinguetes es vol impulsar un salt diferencial en l’estètica i funcionalitat d’aquestes instal·lacions per poder oferir una millor qualitat a les platges cambrilenques. El regidor també ha avançat que el concurs es complementarà properament amb la licitació pública de la resta de serveis de temporada a les platges com els tendals, les gandules, o els serveis nàutics.

L’objectiu és aconseguir una imatge més moderna, actual i funcional de les instal·lacions, creant uns models homogenis de guinguetes. A partir del nombre de guinguetes instal·lades històricament a les platges de Cambrils, s’ha realitzat un nou disseny i s’han reubicat aquestes noves instal·lacions, tenint en compte diferents criteris.

El projecte segueix la normativa vigent en matèria de costes i de protecció i ordenació del litoral, que estableix les superfícies màximes d’aquestes instal·lacions, així com la distància entre elles i altres característiques referents a la distribució dels usos i serveis.

A més, tenint en compte l’actual regressió del litoral, s’han apropat aquestes instal·lacions al passeig marítim, allunyant-les de la línia de costa. Per fixar les ubicacions, també s’han apartat de les sortides d’aigua de pluvials, procedents del nucli urbà, i sempre que s’ha pogut s’han situat davant de zones verdes, pròximes als oasis existents, evitant les sortides de carrers en la mesura del possible.

Finalment, s’ha establert una certa equidistància entre les instal·lacions per garantir un mínim servei de restauració a totes les platges i s’han agrupat els serveis de temporada a les platges d’una manera ordenada per minimitzar els conflictes d’usos entre ells.

La licitació compta amb un projecte executiu que determina les característiques constructives de les guinguetes, i amb les clàusules tècniques i administratives que en regulen el funcionament.

Per a l’adjudicació d’aquestes guinguetes, a més de la millora a l’alça del cànon municipal, es tindran en compte criteris ambientals com l’ús de sistemes d’estalvi d’aigua i energia, la proposta gastronòmica i de productes de proximitat, i la proposta d’interiorisme de l’establiment.

En els propers dies l’Ajuntament de Cambrils oferirà una sessió virtual per atendre consultes i respondre dubtes de les persones interessades. La informació sobre la data de la reunió i com accedir-hi es publicarà al perfil de contractant, on ja s’hi pot consultar el projecte executiu i els plecs de clàusules tècniques i administratives de la licitació: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=84491716&lawType=