Els 26.000 euros concedits de les dues línies s’han destinat al servei de socorrisme a les platges i als tractaments contra les plagues d’insectes

  • Categoritzat com: Comunicació Medi Ambient i Serveis Generals Salut pública
  • Serveis associats: Platges de Cambrils Salut

L’Ajuntament de Cambrils ha rebut dues subvencions de la Diputació de Tarragona en els àmbits del medi ambient i la salut pública per un import total de 26.063,33 euros.

Per una banda, la Diputació ha concedit 16.348 euros de la Línia 1 (Vigilància de les zones de bany) que s’han destinat a cobrir part de les despeses del servei de vigilància, salvament i socorrisme a les platges de Cambrils. Per l’altra, ha atorgat 9.715,33 euros de la Línia 2 (Protecció de la Salut Pública), que han servit per finançar despeses dels tractaments contra plagues d’insectes.

Servei de socorrisme

Amb l'import atorgat amb la línia 1 d'aquesta subvenció, l’Ajuntament de Cambrils va sufragar part de la contractació dels 29 socorristes que van realitzar el servei de vigilància, salvament i socorrisme a les 9 platges de Cambrils (Ardiaca, La Llosa, Horta de Santa Maria, Riera, Prat d'en Forès-Regueral, Cavet, Esquirol, Vilafortuny i Cap Sant Pere).

Tractaments contra plagues

Dins de la Línia 2 de protecció de la salut pública, s’hi inclouen les actuacions per reduir la proliferació del mosquit tigre i altres mosquits, mosca negra i vespa asiàtica i des del 2022 també les actuacions per reduir la proliferació d’espècies plaga en zones urbanes que afecten a la salut pública com els coloms, les rates, les paneroles o similars.

Concretament, la subvenció va servir per pagar part del contracte amb l’empresa Ambient Servei pels tractaments de paneroles i rates, així com els tractaments dels mosquits que va portar a terme l’empresa Sahicasa a les desembocadures de la riera de Riudecanyes, cava La Dorada, torrent d'en Gené, Barranc Verge del Camí, riera d'Alforja, Barranc Regueral, Riera Maspujols i Cava Torrentera.

Per ajuntaments de més de 20.000 habitats, la Diputació subvenciona el 60% del pressupost elegible amb un màxim de 20.000 euros per les platges i 18.000 per la salut pública.